Raad van Advies

Yvonne van Rooy

Voormalig staatsecretaris van Economische Zaken en CDA-politicus. Voormalig voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

Patrick Fey

Voorzitter bij CNV Overheid & Publieke Diensten en bestuurslid bij CNV Vakcentrale

Klaartje de Boer

Beleidsadviseur medezeggenschap en pensioenen bij Vakcentrale voor Professionals

Peter Borgdorff

Voorzitter bij ANBO; gastdocent op Nyenrode Business Universiteit

Prof. Dr. Kees Goudswaard

Hoogleraar Toegepaste Economie en Bijzonder Hoogleraar Sociale Zekerheid aan de Universiteit Leiden

Arthur van der Wal

Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Piet Rietman

Vice President dagelijks bestuur FNV, Portefeuillehouder Pensioen