Veelgestelde vragen over de PensioenLab Academie


1.    Wat is de PensioenLab Academie?
Het PensioenLab gelooft in de kracht van een divers pensioenfondsbestuur. Jaarlijks biedt het PensioenLab daarom voor jonge mensen van 20 tot en met 35 jaar oud een opleidingstraject aan tot pensioenfondsbestuurder. Dit doen wij door vijftien jonge mensen de opleiding ‘Geschikt worden op niveau A’ aan te bieden (geheel verzorgd door SPO), stage te laten lopen of een traineeship te volgen bij het bestuur van een pensioenfonds, te koppelen aan een mentor en je door experts uit de sector op de hoogte te brengen van actuele thema’s in de pensioensector. Het traject is geschikt voor jonge mensen die interesse hebben om pensioenfondsbestuurder te worden en ervaring willen opdoen aan de bestuurstafel van een pensioenfonds.

2.    Door wie wordt de PensioenLab Academie georganiseerd? Het PensioenLab is een initiatief van de VCP Young Professionals, CNV Jongeren en FNV Young & United. Het PensioenLab wordt (financieel) ondersteund door de volgende sponsoren.

3.    Waarom zou ik deelnemen? Pensioen is toch saai?
Pensioen saai? Zeker niet! Vaak wordt er gedacht dat werken in de pensioensector heel suf is. Terwijl de pensioensector juist enorm interessant en dynamisch is. Wist jij bijvoorbeeld dat het totale Nederlandse pensioenvermogen ronde de €1800 miljard euro bedraagt? En dat het thema pensioen een belangrijk onderwerp is op de politieke agenda? Of dat werknemers gemiddeld één dag per week voor hun pensioen werken? Ook maatschappelijk verantwoord beleggen, vermogensbeheer, financiële deskundigheid en digitalisering zijn belangrijke thema’s in de pensioensector. 

4.    Hoelang duurt het traject? Het traject start met een bijeenkomst op dinsdagavond 18 september 2023 en eindigt medio mei 2023. 

5.    Ontvang ik na afloop een certificaat of diploma? Beide! Het leertraject Geschikt worden op niveau A heeft van CPION het predicaat Registeropleiding ontvangen. Na het afronden van je persoonlijke traject en het succesvol voltooien van de opdrachten ontvang je een SPEN-gecertificeerd diploma. Met dit diploma bent je aantoonbaar geschikt voor een bestuursfunctie (of aanpalende functie) in de collectieve pensioensector. Daarnaast ontvang je een certificaat van deelname aan de PensioenLab Academie. 

6.    Voor wie is dit traject geschikt?
Voor iedereen tussen de 20 en 35 jaar oud die de ambitie heeft om in de (nabije) toekomst pensioenfondsbestuurder te worden. Het is geen vereiste dat je al werkzaam bent in de pensioensector. Wat van belang is dat je interesse hebt in de sector, je bereid bent om je erin te verdiepen en de ambitie hebt om pensioenfondsbestuurder te worden. Bij de huidige editie nemen zowel kandidaten deel die wel al in de pensioensector werkzaam zijn als kandidaten die niet in de pensioensector zijn. Dit leidt er soms toe dat bepaalde kandidaten al door hun werkzaamheden iets meer weten over bepaalde onderdelen, maar zolang jij over basiskennis beschikt is dat meer dan voldoende. Met elkaar samen leer je het meeste.

7.    Hoe vind ik een stageplek?

Het PensioenLab gaat voor jou op zoek naar een geschikte stageplek. Eerst vragen wij naar jouw voorkeuren en ervaringen die je al met je meebrengt. Onder jouw voorkeuren verstaan wij o.a. jouw beschikbare tijd, jouw achtergrond, je interesse of affiniteit met bepaalde thema’s op het gebied van pensioenen en bij welke commissie(s) je graag wilt aansluiten. Ook aan deelnemende pensioenfondsen vragen wij om hun voorkeuren. Sommige pensioenfondsen zijn bijvoorbeeld bezig met het verduurzamen van hun beleggingsbeleid of met de communicatie naar hun deelnemers over het nieuwe pensioenstelsel en zijn daarom op zoek naar kandidaten met een specifieke achtergrond/affiniteit. Op basis van jouw wensen en die van het fonds zal het PensioenLab profielen met elkaar matchen. Het Pensioenfonds dat het beste bij jouw voorkeuren aansluit zal jou uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Let op: het is absoluut geen vereiste om bepaalde ervaring of kennis met je mee te nemen om deel te kunnen nemen aan de Academie. Er zijn ook genoeg pensioenfondsen die op zoek zijn naar een kandidaat zonder ervaring of specifieke interesse.

Na de inventarisatie doen wij ons best om jou te koppelen aan een fonds dat aan jouw voorkeur voldoet. Het fonds zal jou en/of meerdere kandidaten uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Hoewel ons streven is om direct een geschikte plek voor jou te vinden is het belangrijk dat er een wederzijdse klik is tussen jou en de bestuursleden. Het kan voorkomen dat jij daarom bij meerdere fondsen voor een kennismakingsgesprek wordt uitgenodigd. We streven ernaar om in juni/begin juli zoveel mogelijk kennismakingsgesprekken te laten plaatsvinden. Hiervoor vragen we van jou enige flexibiliteit en beschikbaarheid om met één of meerdere fondsen een gesprek te kunnen laten plaatsvinden. Vanwege drukke agenda’s kan het zijn dan jouw kennismakingsgesprek pas in september plaatsvindt.

Mocht het vanwege belangenverstrengeling (of vanwege andere redenen) voor jou niet mogelijk zijn om bij bepaalde pensioenfondsen stage te lopen, dan horen wij graag zo spoedig mogelijk om welke fondsen het gaat. Deelnemende pensioenfondsen waar de kandidaten de afgelopen twee jaar stage hebben gelopen/een traineeship hebben gevolgd: APF Stap, ABP, Bpf Bouw, Bpf MITT, Molenaars Pensioenfonds, Pensioenfonds voor de Architectenbureaus, Pensioenfonds Banden en Wielen, Pensioenfonds Horeca & Catering, Pensioenfonds KLM, Pensioenfonds KPN, Pensioenfonds PGB, Pensioenfonds PNO Media, Pensioenfonds Rail & OV, SPH, PFZW en PMT.

Mocht jij zelf een pensioenfonds weten die niet in bovenstaande lijst staat vermeld en waar je graag stage wilt lopen, dan is dit uiteraard ook mogelijk. Je dient wel zelf dit pensioenfonds te benaderen en je vraag te stellen. Wij kunnen je wel van informatie voorzien.

8.    Hoeveel tijd neemt het traject in beslag? De hoeveelheid tijd die je tijdens het traject kwijt bent verschilt per persoon en bij het pensioenfonds waarbij je stage loopt. Sommige fondsen komen gemiddeld eens per maand of zes weken bij elkaar en bij andere pensioenfondsen kun je gemiddeld één dag per week meelopen. Ook het lezen van de vergaderstukken ter voorbereiding kost tijd. De masterclasses en interisiesesses vinden gemiddeld eens per maand op maandagdagavond plaats in Utrecht van 17:30 tot 21:00. De precieze data van de avond bijeenkomsten kun je hier vinden. Gedurende het traject volg je ook intervisie-bijeenkomsten. Dit zijn vier bijeenkomsten over negen maanden verspreidt. Wel dien je in de tussentijd met je groepje samen te werken aan de intervisieopdracht. Tot slot is een onderdeel van het opleidingstraject zelfstudie. Op deze pagina vind je meer informatie over de studiebelasting.

9.    Wat is het verschil tussen een stageplek en een traineeship? In principe bestaat er geen verschil bij de PensioenLab Academie tussen een stageplek en een traineeship bij het bestuur van een pensioenfonds. Sommige pensioenenfondsen die een plek aanbieden noemen het een stage en andere pensioenfondsen noemen het weer een traineeship. De invulling van de stage of het traineeship wisselt per fonds en is afhankelijk van de omvang van het fonds, hoe vaak het bestuur en de commissies bij elkaar komen om te vergaderen, waar jij (als toehoorder) bij aanwezig bent en bij hoeveel commissies jij (als toehoorder) aanwezig zult zijn.

10.    Wat wordt er van mij tijdens mijn stage of traineeship verwacht? Over het algemeen wordt er verwacht dat jij als toehoorder tijdens de bestuursvergadering en (eventuele) commissie(s)vergaderingen aanwezig bent. Dit betekent dat er geen inhoudelijke bijdrage van je wordt verwacht en dat je geen stemrecht hebt tijdens het maken van besluiten. Je bent als toehoorder aanwezig. Wel wordt er verwacht dat je ter voorbereiding op een vergadering de vergaderstukken doorleest. Ook kan jouw mening over een bepaald onderwerp of vraagstuk worden gevraagd gezien jouw frisse blik als aanwinst in het bestuur. Tot slot kunnen jij en (het bestuur) van het pensioenfonds afspraken maken over een onderzoek dat jij voor hen tijdens de stageperiode zult uitvoeren of een vraagstuk waarmee je aan de slag gaat. Dit verschilt per pensioenfonds en is afhankelijk van hoeveel tijd jij beschikbaar hebt.

11.    Hoeveel gaat het traject mij kosten? Het opleidingstraject wordt betaald door het PensioenLab. De reiskosten voor de klassikale bijeenkomsten (in Den Haag), de masterclasses (in Utrecht) en de intervisie (in Amstelveen) komen voor eigen rekening. Tijdens de masterclasses zal voor een diner worden gezorgd (vegetarisch). Bij de opleidingsdagen van SPO dienen de kandidaten zelf voor lunch en diner te zorgen.  

12.    Moet ik lid zijn van een vakbond om deel te kunnen nemen aan het PensioenLab? Nee, dit is geen vereiste. Wel horen wij graag wie van de kandidaten er lid is van een vakbond en van welke vakbond je lid bent. 

13.    Hoe is de sfeer onderling?
De sfeer tussen de kandidaten onderling is goed en informeel. Voorafgaand aan elke themabijeenkomst eten we zijn allen samen (vaak pizza’s) en na afloop van een bijeenkomst wordt regelmatig met zijn allen een drankje gedronken. Uiteraard is alles vrijblijvend, maar het programma is intensief en onderling contact wordt aangemoedigd. 

14.    Welke onderwerpen komen er bij de masterclasses aan bod? Binnen de pensioensector zijn er op dit moment een aantal actuele thema’s, zoals de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel (en daarmee het nieuwe pensioencontract), digitalisering en maatschappelijk verantwoord beleggen. Dit zijn voorbeelden van thema’s die in het afgelopen jaar aan bod zijn gekomen. Ook staan we stil bij persoonlijke competenties en board room dynamieken (bestuurlijke competenties). Bij de vorige twee edities is ook de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2021) en de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen (2022) langsgekomen om met de kandidaten in gesprek te gaan.

15.    Kan ik het traject volgen naast mijn reguliere (voltijd) baan? Ja, dit is zeker mogelijk. Bij de huidige editie verschilt het per kandidaat hoe ze het traject hebben gevolgd naast hun reguliere werkzaamheden. Sommige kandidaten hebben afspraken gemaakt met hun werkgever om stage te kunnen lopen zonder dat ze hier verlof voor hoeven op te nemen. Anderen nemen verlof op en weer anderen hebben hun arbeidsomvang aangepast. De ervaring is dat het goed te doen is om het naast je fulltime-baan te doen, maar het vraagt wel tijd en inzet. Hiervan dien je je bewust te zijn. Je dient flexibel te zijn om bij de bestuursvergaderingen en (enkele) commissievergaderingen aanwezig te zijn. Deze zijn veelal wel al ver van te voren gepland. 

16.    Ik ben niet werkzaam in de pensioensector, kan ik toch deelnemen aan de PensioenLab Academie? Zolang jij affiniteit hebt met pensioenen en de ambitie hebt om pensioenfondsbestuurder te worden in de (nabije) toekomst, raden wij jou absoluut aan om je aan te melden! Doordat sommige kandidaten al werkzaam zijn in de pensioensector of er in hun vrije tijd zich in verdiepen kan het zijn dat het kennisniveau verschilt per persoon. Het is niet noodzakelijk om alvorens al veel inhoudelijke pensioenkennis te bezitten.

17.    Ik word bijna 35 jaar oud of ben al 35 jaar, kan ik nog deelnemen? Ja! Het PensioenLab biedt dit programma voor jonge mensen vanaf 20 tot en met 35 jaar oud. Iedereen binnen die leeftijdscategorie is welkom om zich aan te melden. Om deel te kunnen nemen dien je bij aanvang van het wervingstraject (13 maart 2023) maximaal 35 jaar oud te zijn. 

18. Hoe gaat de selectieprocedure in zijn werk?

De selectieprocedure voor de PensioenLab Academie bestaat uit twee rondes. De eerste selectieronde bestaat uit het toesturen van jouw CV en motivatiebrief. Deze procedure wordt uitgevoerd door het PensioenLab, waarbij wij worden ondersteund door Groen van Solinge & Partners. Nadat wij jouw motivatiebrief en CV hebben ontvangen sturen wij jou een korte persoonlijke vragenlijst.
Het tweede onderdeel van de selectieprocedure bestaat uit een intake bij SPO. De intake bij SPO bestaat weer uit twee onderdelen: het eerste onderdeel is een online voorbereiding, waarbij je een aantal gegevens dient aan te leveren en een aantal vragenlijsten moet invullen. Het tweede onderdeel is een gesprek. Tijdens dit gesprek gaan wij over bovenstaande, de door jou ingevulde informatie, met jou bespreken en hebben wij het over jouw ambitie om pensioenbestuurder te worden. Deze gesprekken vinden plaats tussen 22 mei en 2 juni.

19. Wil je meer informatie? 
Op maandag 3 april 2023 zal tussen 16.00 en 17.30 een digitale sessie plaatsvinden waarbij meer informatie wordt gegeven over de inhoud van het programma. Ook is het mogelijk om tijdens deze sessie vragen te stellen. Wil je bij deze sessie aanwezig zijn? Stuur dan een e-mail naar anne.vermeulen@fnv.nl.

20. Overzicht data PensioenLab Academie:

De klassikale bijeenkomsten van de lesmodules vinden plaats op: 5 & 6 oktober 2023 (module 1), 29 & 30 november, 1 december 2023 (module 2), 18 & 19 januari 2024 (module 3) en 22 maart 2024 (module 4).

De masterclasses en workshop 'Boardroom Dynamics' zullen voornamelijk op maandagavonden in Utrecht plaats vinden van 17.30 tot 21.00 op de volgende data: 18 september, 23 oktober, 6 november, 18 december, 5 & 19 februari. De data voor het werkbezoeken van DNB, het netwerk- en eindevenement en de intervisie zullen op een later moment bekend worden gemaakt.

Intervisie:

De intervisiesessies zullen plaatsvinden bij Pensioenfonds PGB in Amstelveen op 22 november 2023 en 13 maart 2024 van 17:30 tot 19.00 (inclusief diner). Daarnaast verwachten zij eind november/medio december alle groepen een keer te zien, hiervoor reserveren we een aantal momenten.

o    22 november 2023: 17:30 – 18:30 Groep 1

o    23 november 2023: 17:30 – 18:30 Groep 2

o    07 december 2023: 17:30 – 18:30 Groep 3

o    13 december 2023: 17:30 – 18:30 Groep 4

Aan het einde van het jaar zul je met je groepje je bevindingen van de intervisieopdracht presenteren aan enkele experts uit de sector. Dit zal plaatsvinden op 17 april 2024.

Overig:

-              4 oktober: het jaarcongres van de Pensioenfederatie in de middag plaats in Den Haag. Het is niet verplicht om hierbij aanwezig te zijn, maar mocht het mogelijk voor je zijn dan nodigen we je van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Een belangrijke middag voor de deelnemers van de Academie om kennis te maken met de sector.