Veelgestelde vragen over de PensioenLab Academie


1.    Wat is de PensioenLab Academie?
Het PensioenLab gelooft in de kracht van een divers pensioenfondsbestuur. Jaarlijks biedt het PensioenLab daarom voor jonge mensen tussen de 20 en 35 jaar oud een opleidingstraject aan tot pensioenfondsbestuurder. Dit doen wij door vijftien jonge mensen de opleiding ‘Geschikt worden op niveau A’ aan te bieden (geheel verzorgd door SPO), stage te laten lopen of een traineeship te volgen bij het bestuur van een pensioenfonds, te koppelen aan een mentor en je door experts uit de sector op de hoogte te brengen van actuele thema’s in de pensioensector. Het traject is geschikt voor jonge mensen die interesse hebben om pensioenfondsbestuurder te worden en ervaring willen opdoen aan de bestuurstafel van een pensioenfonds.

2.    Door wie wordt de PensioenLab Academie georganiseerd? Het PensioenLab is een initiatief van de VCP Young Professionals, CNV Jongeren en FNV Young & United. Het PensioenLab wordt (financieel) ondersteund door de volgende sponsoren.


3.    Waarom zou ik deelnemen? Pensioen is toch saai?
Pensioen saai? Zeker niet! Vaak wordt er gedacht dat de pensioensector vooral voor oude mensen is. Terwijl de pensioensector juist enorm interessant en dynamisch is. Wist jij bijvoorbeeld dat het totale Nederlandse pensioenvermogen ronde de €1800 miljard euro bedraagt? En dat het thema pensioen een belangrijk onderwerp is op de politieke agenda? Of dat werknemers gemiddeld één dag per week voor hun pensioen werken? Ook maatschappelijk verantwoord beleggen, vermogensbeheer, financiële deskundigheid en digitalisering zijn belangrijke thema’s in de pensioensector. 

4.    Hoelang duurt het traject? Het traject start met een bijeenkomst op dinsdagavond 6 september 2022 en eindigt op 31 mei 2023. 

5.    Ontvang ik na afloop een certificaat of diploma? Beide! Het leertraject Geschikt worden op niveau A heeft van CPION het predicaat Registeropleiding ontvangen. Na het afronden van je persoonlijke traject en het succesvol voltooien van de opdrachten ontvang je een SPEN-gecertificeerd diploma. Met dit diploma bent je aantoonbaar geschikt voor een bestuursfunctie (of aanpalende functie) in de collectieve pensioensector. Daarnaast ontvang je een certificaat van deelname aan de PensioenLab Academie. 

6.    Voor wie is dit traject geschikt?
Voor iedereen tussen de 18 en 35 jaar oud die de ambitie heeft om in de (nabije) toekomst pensioenfondsbestuurder te worden. Het is geen vereiste dat je al werkzaam bent in de pensioensector. Wat van belang is dat je interesse hebt in de sector, je bereid bent om je erin te verdiepen en de ambitie hebt om pensioenfondsbestuurder te worden. Bij de huidige editie nemen zowel kandidaten deel die wel al in de pensioensector werkzaam zijn als kandidaten die niet in de pensioensector zijn. Dit leidt er soms toe dat bepaalde kandidaten al door hun werkzaamheden iets meer weten over bepaalde onderdelen, maar zolang jij over basiskennis beschikt is dat meer dan voldoende. 

7.    Hoe vind ik een stageplek?
Het PensioenLab gaat voor jou op zoek naar een geschikte stageplek. Het PensioenLab heeft een overzicht van de pensioenfondsen die een stageplek of traineeship aan bieden bij het bestuur van hun fonds. Op basis van jouw wensen en die van het fonds zal het PensioenLab profielen met elkaar matchen. Het Pensioenfonds dat het beste bij jouw voorkeuren aansluit zal jou uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Onder jouw voorkeuren verstaan wij jouw beschikbare tijd, jouw achtergrond, je interesse of affiniteit met bepaalde thema’s op het gebied van pensioenen, met welke commissie(s) je graag wilt meelopen etc. 

8.    Hoeveel tijd neemt het traject in beslag? De hoeveelheid tijd die je tijdens het traject kwijt bent verschild per persoon en bij het pensioenfonds waarbij je stage loopt. Sommige fondsen komen gemiddeld eens per maand of zes weken bij elkaar en bij andere pensioenfondsen kun je gemiddeld één dag per week meelopen. Ook het lezen van de vergaderstukken ter voorbereiding kost tijd. De themabijeenkomsten vinden gemiddeld om de drie weken op dinsdagavond plaats in Utrecht van 17:30 tot 21:00. De precieze data van de avond bijeenkomsten kun je hier vinden. Tot slot is een onderdeel van het opleidingstraject zelfstudie. Op deze pagina vind je meer informatie over de studiebelasting.

9.    Wat is het verschil tussen een stageplek en een traineeship? In principe bestaat er geen verschil bij de PensioenLab Academie tussen een stageplek en een traineeship bij het bestuur van een pensioenfonds. Sommige pensioenenfondsen die een plek aanbieden noemen het een stage en andere pensioenfondsen noemen het weer een traineeship. De invulling van de stage of het traineeship wisselt per fonds en is afhankelijk van de omvang van het fonds, hoe vaak het bestuur en de commissies bij elkaar komen om te vergaderen, waar jij (als toehoorder) bij aanwezig bent en bij hoeveel commissies jij (als toehoorder) aanwezig zult zijn.

10.    Wat wordt er van mij tijdens mijn stage of traineeship verwacht? Over het algemeen wordt er verwacht dat jij als toehoorder tijdens de bestuursvergadering en (eventuele) commissie(s)vergaderingen aanwezig bent. Dit betekent dat er geen inhoudelijke bijdrage van je wordt verwacht en dat je geen stemrecht hebt tijdens het maken van besluiten. Je bent als toehoorder aanwezig. Wel wordt er verwacht dat je ter voorbereiding op een vergadering de vergaderstukken doorleest. Ook kan jouw mening over een bepaald onderwerp of vraagstuk worden gevraagd gezien jouw frisse blik als aanwinst in het bestuur. Tot slot kunnen jij en (het bestuur) van het pensioenfonds afspraken maken over een onderzoek dat jij voor hen tijdens de stageperiode zult uitvoeren of een vraagstuk waarmee je aan de slag gaat. 

11.    Hoeveel gaat het traject mij kosten? Het opleidingstraject wordt betaald door het PensioenLab. De reiskosten voor de klassikale en de themabijeenkomsten (in Utrecht en Den Haag) komen voor eigen rekening. Tijdens de themabijeenkomsten zal voor een diner worden gezorgd. Bij de opleidingsdagen van SPO dienen de kandidaten zelf voor lunch en diner te zorgen.  

12.    Moet ik lid zijn van een vakbond om deel te kunnen nemen aan het PensioenLab? Nee, dit is geen vereiste. Wel horen wij graag wie van de kandidaten er lid is van een vakbond en van welke vakbond je lid bent. 

13.    Hoe is de sfeer onderling?
De sfeer tussen de kandidaten onderling is goed en informeel. Voorafgaand aan elke themabijeenkomst eten we zijn allen samen (vaak pizza’s) en na afloop van een bijeenkomst wordt regelmatig met zijn allen een drankje gedronken. Uiteraard is alles vrijblijvend, maar het programma is intensief en onderling contact wordt aangemoedigd. 

14.    Welke onderwerpen komen er bij de themabijeenkomsten aan bod? Binnen de pensioensector zijn er op dit moment een aantal actuele thema’s, zoals de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel (en daarmee het nieuwe pensioencontract), digitalisering en maatschappelijk verantwoord beleggen. Dit zijn voorbeelden van thema’s die in het afgelopen jaar aan bod zijn gekomen. 

15.    Kan ik het traject volgen naast mijn reguliere (voltijd) baan? Ja, dit is zeker mogelijk. Bij de huidige editie verschilt het per kandidaat hoe ze het traject hebben gevolgd naast hun reguliere werkzaamheden. Sommige kandidaten hebben afspraken gemaakt met hun werkgever om stage te kunnen lopen zonder dat ze hier verlof voor hoeven op te nemen. Anderen nemen verlof op en weer anderen hebben hun arbeidsomvang aangepast. 

16.    Ik ben niet werkzaam in de pensioensector, kan ik toch deelnemen aan de PensioenLab Academie? Zolang jij affiniteit hebt met pensioenen en de ambitie hebt om pensioenfondsbestuurder te worden in de (nabije) toekomst, raden wij jou absoluut aan om je aan te melden! Doordat sommige kandidaten al werkzaam zijn in de pensioensector of er in hun vrije tijd zich in verdiepen kan het zijn dat het kennisniveau verschilt per persoon. Het is niet noodzakelijk om alvorens al veel inhoudelijke pensioenkennis te bezitten.

17.    Ik word bijna 35 jaar oud, kan ik nog deelnemen? Ja! Het PensioenLab biedt dit programma voor jonge mensen vanaf 20 tot en met 35 jaar oud. Iedereen binnen die leeftijdscategorie is welkom om zich aan te melden.