Het PensioenLab

In 2012 is het PensioenLab gestart en heeft elk jaar tot een grote groep jongeren geleid die zich actief inzetten in de zoektocht naar een toekomstbestendig pensioenstelsel. Het doel: enerzijds jongeren bij pensioenvraagstukken betrekken, anderzijds de stem van jongeren laten doorklinken in de pensioenwereld.

Sinds de start van het PensioenLab zijn al meer dan 450 jongeren aan de slag gegaan met  pensioenvraagstukken. Samen hebben zij tot nu toe in totaal 34 adviezen geschreven en gepresenteerd aan de politiek en de pensioensector. En met succes: deze adviezen zijn van zeer hoge kwaliteit en worden zeer gewaardeerd door de sector. Ze klinken door of worden zelfs letterlijk overgenomen in beleidsstukken zoals in de hoofdlijnennota van SZW, het rapport van het CPB over de doorsneepremie en het advies van de SER over de toekomst van het pensioenstelsel.

De jongeren zijn de frisse wind in de sector, zij zijn kritisch en houden zich niet in als het gaat om adviezen. Zij houden scherp in de gaten welke beslissingen er genomen worden en of het tevens in het belang van jongeren is. Deze jonge deelnemers zijn door deelname aan het PensioenLab ook actiever geworden binnen de sector. Ze komen nu vaker op evenementen en congressen.

Het PensioenLab heeft in 2013 zelfs de prijs voor “Beste in innovatieve communicatie” gewonnen van het vakblad Pensioen Bestuur & Management, omdat het binnen korte tijd zoveel (jonge) mensen pensioenbewust heeft gemaakt.