De Academie

Het PensioenLab gelooft in de kracht van een divers pensioenfondsbestuur. Jaarlijks biedt het PensioenLab daarom voor jonge mensen tussen de 20 en 35 jaar oud een opleidingstraject aan tot pensioenfondsbestuurder. Dit doen wij door vijftien jonge mensen de opleiding ‘Geschikt worden op niveau A’ aan te bieden (geheel verzorgd door SPO), stage te laten lopen of een traineeship te volgen bij het bestuur van een pensioenfonds, te koppelen aan een mentor en je door experts uit de sector op de hoogte te brengen van actuele thema’s in de pensioensector.

Heb jij interesse om deel te nemen aan de PensioenLab Academie? Op dit moment is de editie van de PensioenLab Academie 2023/2024 in volle gang. De volgende editie gaat in september 2024 weer van start. Op dit moment zijn we druk achter de schermen bezig met het programma voor de volgende editie. Het programma zal aan begin maart 2023 op de website komen te staan. De inschrijftermijn gaat naar verwachting halverwege maart van start. Meer informatie over het programma van dit jaar vind je hier.

Korte geschiedenis van de PensioenLab Academie

In 2012 is CNV Jongeren gestart met Pensioenmasterclasses, speciaal voor jongeren die graag meer inspraak zouden willen hebben binnen hun eigen pensioenfonds. In 2015 bleek hier veel vraag naar te zijn en is de Kweekvijver opgericht. Met de Kweekvijver kregen wij een pool van goede jongeren die plaats kunnen nemen in een bestuur of verantwoordingsorgaan. Ook kwamen er meer stageplekken, traineeships en vacatures vrij waarvoor speciaal, via het PensioenLab,  naar jongeren werd gezocht.

Om de Kweekvijver te professionaliseren is in 2017 de PensioenLab Academie opgericht, met drie niveaus binnen het opleidingstraject. Dé plek waar jongeren terecht kunnen om meer te leren over pensioen. Jonge mensen die in de sector willen werken, of die in een bestuur willen komen, of die gewoon meer willen leren zijn van harte welkom. Met deze Academie wilden wij meer jonge mensen de pensioenwereld in sturen, zowel in verantwoordingsorganen als besturen. Hiervoor kregen wij de volle steun van de Pensioenfederatie, zodat deelname aan de Academie ook een streepje voor geeft bij bijvoorbeeld een sollicitatie in de sector. Met de Academie hadden wij voor ogen om de sector een eigen opleidingsinstituut voor jongeren bieden. Deze trajecten zijn de afgelopen vier jaar uitgevoerd door FNV Young & United