De Academie

In 2012 is CNV Jongeren gestart met Pensioenmasterclasses, speciaal voor jongeren die graag meer inspraak zouden willen hebben binnen hun eigen pensioenfonds. In 2015 bleek hier veel vraag naar te zijn en is de Kweekvijver opgericht. Met de Kweekvijver kregen wij een pool van goede jongeren die plaats kunnen nemen in een bestuur of verantwoordingsorgaan. Ook kwamen er meer stageplekken, traineeships en vacatures vrij waarvoor speciaal, via het PensioenLab,  naar jongeren werd gezocht.

Om de Kweekvijver te professionaliseren is in 2017 de PensioenLab Academie opgericht, met drie niveaus binnen het opleidingstraject. Dé plek waar jongeren terecht kunnen om meer te leren over pensioen. Jonge mensen die in de sector willen werken, of die in een bestuur willen komen, of die gewoon meer willen leren zijn van harte welkom. Met deze Academie wilden wij meer jonge mensen de pensioenwereld in sturen, zowel in verantwoordingsorganen als besturen. Hiervoor kregen wij de volle steun van de Pensioenfederatie, zodat deelname aan de Academie ook een streepje voor geeft bij bijvoorbeeld een sollicitatie in de sector. Met de Academie hadden wij voor ogen om de sector een eigen opleidingsinstituut voor jongeren bieden. Deze trajecten zijn de afgelopen drie jaar uitgevoerd door FNV Jong.