Onze plannen

Wist je dat: 39% van de +/- 196 pensioenfondsen eind 2020 minimaal één jongere (onder de 40) in het bestuur hebben? Het jaar ervoor was dit 46% 

 

Om aan de verwachtingen en behoeftes van zowel jongeren als de pensioensector te voldoen, zijn we vanaf 2021 aan de slag gegaan met een nieuw meerjarenplan. Wij richten ons vanaf 2021 op de volgende drie ambities:


• Jongeren een stem blijven geven in pensioenvraagstukken (PensioenLab 2.0)
• Geprofessionaliseerde academie (PensioenLab Academie 2.0)
• Diversiteit in pensioenfondsorganen


Wij hebben dit meerjarenplan geschreven op basis van de kennis en ervaring die de afgelopen jaren is opgedaan. We hebben gekeken waar de behoefte ligt in de sector en hoe wij hier als stichting een actieve en overbruggende rol in kunnen spelen.

Ben u geïnteresseerd naar hoe wij dit aanpakken? Vraag ons meerjarenplan op via info@pensioenlab.nl. Wij zijn ook altijd op zoek naar financierders voor onze plannen. Wilt u ons helpen met een bijdrage? Wij horen dan graag van u!