Programma Academie

In de afgelopen maanden heeft ons team hard gewerkt om het programma van de PensioenLab Academie 2021/2022 op te stellen. En wat zijn we ongelooflijk trots op het resultaat! Vanaf september zullen wij 10 kersverse jonge mensen tussen de 18 en 35 jaar oud opleiden tot toekomstig pensioenfondsbestuurder. Dit gaan wij bereiken door elke deelnemer geschikt te maken op niveau A. Deze opleiding wordt verzorgd door SPO. Daarnaast loop je gedurende het opleidingstraject stage bij een pensioenfonds of volg je een traineeships.

Het traject start 30 september 2021 met een Kick-off en eindigt naar verwachting eind april 2022.

Opleidingstraject tot pensioenfondsbestuurder: geschikt worden op niveau A

Met het leertraject "Geschikt worden op niveau A" krijg je inzicht in wat jouw rol als aankomend bestuurder inhoudt. Je ontwikkelt bestuurlijke competenties en leert de verantwoordelijkheden kennen. De opleiding bestaat uit vier modules, die zijn toegespitst op de zeven deskundigheidsgebieden van toezichthouder De Nederlandsche Bank.

Module 1: niet-financiële deskundigheidsgebieden.

Deze module behandelt het wettelijk kader, de opbouw, het functioneren, de organisatie, de processen en de terminologie van pensioen en pensioenfondsbestuur. De rol en verantwoordelijkheid van de bestuurder staat daarbij steeds centraal. Daarnaast is er aandacht voor aansprakelijkheid, integriteit en de praktijk van professioneel gedrag.
 

Studiebelasting: 16 uur online leren, 2 dagen klassikale bijeenkomsten

Module 2: Financiële deskundigheidsgebieden.

Deze module biedt inzicht in de financiële opzet van een pensioenfonds, het vermogensbeheer en het beleggingsbeleid en de relatie tussen deze onderdelen. De rol van asset liability management (ALM) wordt geduid.

Studiebelasting: 25 uur online leren, 2 dagen klassikale bijeenkomsten

Module 3: Besturen, verantwoording en toezicht.

In deze module komt het interpreteren en beoordelen van de missie, visie en strategie van een pensioenfonds aan bod. Naast uw eigen competenties in de rol van bestuurder staat de praktijk van besturen centraal. Ook komen de onderdelen communicatie, verslaggeving en uitbesteding aan bod.

Studiebelasting: 14 uur online leren, 2 dagen klassikale bijeenkomsten

Module 4: Financieel risicomanagement. 

Deze module biedt kennis en inzicht in balansmanagement en behandelt de toepassing en werking van derivaten en ALM. Ook behandelt de module de integratie van beleid en sturingsmiddelen; het kernproces van een pensioenfonds. Evenwichtige belangenafweging staat centraal.

Studiebelasting: 25 uur online leren, 2 dagen klassikale bijeenkomsten

Er wordt een brede mix aan leermiddelen ingezet: online leeromgeving, klassikale bijeenkomsten en het leerplatform SPO Perform.

De klassikale bijeenkomsten zullen op donderdag en vrijdag plaatsvinden. De data waarop deze zullen plaatsvinden zijn: 28 & 29 oktober 2021, 9 & 10 december 2021, 17 & 18 februari 2022 en 14 & 15 april 2022.

Stage- traineeship

Om de skills die je tijdens je opleidingstraject leert direct in de praktijk toe te passen loopt zal je tijdens het opleidingstraject stage lopen of een traineeship volgen bij een pensioenfonds. Hierbij verwachten we van jou dat je minimaal één keer per maand als toehoorder aanwezig bent bij de bestuursvergadering van het pensioenfonds waaraan je wordt gekoppeld. Daarnaast streven wij ernaar dat elke deelnemer aansluit bij één of meerdere commissies en de bijbehorende vergaderingen.

Mentorship

Tijdens je stage of traineeship zal jij worden gekoppeld aan een mentor. Met al je praktijkvragen kun jij bij je mentor terecht. Gedurende het traject dien jij minimaal drie keer met je mentor contact te hebben. Hier kunnen jullie samen invulling aan geven.

Werkbezoeken, Masterclasses & Boardroomsimulaties

Naast het opleidingstraject en het traineeship wordt het programma aangevuld met werkbezoeken, boardroomsimulaties en een netwerkbijeenkomst. Zo zijn deelnemers in de afgelopen jaren langsgegaan bij de het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en De Nederlandsche Bank. Deze extra activiteiten zullen eens per zes weken plaatsvinden. 

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit twee (mogelijk drie) rondes. De eerste selectie wordt gedaan door het PensioenLab op basis van cv  en motivatie. De tweede selectie vindt plaats door middel van een intake (gesprek) bij SPO.  Eventueel maakt een aanvullend assessment onderdeel uit van de procedure. Medio september 2021 zal het traject van start gaan middels een startbijeenkomst. Alle deelnemers worden geacht hierbij aanwezig te zijn. De datum hiervan wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De traineeships en mentortrajecten zullen evenals de opleiding medio september/oktober van start gaan en duurt tot ongeveer eind april 2022.

Belangrijke informatie

De kosten van het opleidingstraject worden door het PensioenLab vergoed. De reiskosten voor de klassikale bijeenkomsten en de werkbezoeken komen voor eigen rekening.

Aanmelden

De periode om je aan te melden voor het jaar 2021-2022 is helaas verstreken. Volgend jaar zal er een nieuwe ronde van start gaan. Houd onze website en socials in de gaten om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws!

Heb je vragen?

Neem dan contact op met Anne Vermeulen via academie@pensioenlab.nl of bel naar: 06-46475216.