Programma Academie

Is het jouw wens om opgeleid te worden tot pensioenfondsbestuurder? Wil jij ervaren hoe het is om deel te nemen aan een bestuurstafel van een pensioenfonds? Heb jij ambitie om pensioenfondsbestuurder te worden? En wil jij dit traject samen volgen met een groep gelijkgestemde jonge mensen tussen de 20 en 35 jaar oud?

Vanaf september 2024 zullen wij voor de vierde keer een groep jonge mensen tussen de 20 en 35 jaar oud opleiden tot toekomstig pensioenfondsbestuurder. Dit gaan wij bereiken door vijftien deelnemers geschikt te maken op niveau A. Deze opleiding wordt verzorgd door SPO, onderdeel van Nyenrode Business Universiteit. Daarnaast loopt elke deelnemer gedurende het opleidingstraject stage bij het bestuur van een pensioenfonds word je en gekoppeld aan een mentor. Als aanvulling daarop wordt jou de kennis over actuele thema's binnen de pensioensector bijgebracht door experts uit de sector. 

Opleidingstraject tot pensioenfondsbestuurder: geschikt worden op niveau A

Met het leertraject "Geschikt worden op niveau A" krijg je inzicht in wat jouw rol als aankomend bestuurder inhoudt. Je ontwikkelt bestuurlijke competenties en leert de verantwoordelijkheden kennen. De opleiding bestaat uit vier modules, die zijn toegespitst op de zeven deskundigheidsgebieden van toezichthouder De Nederlandsche Bank. 

Module 1: Het pensioenfonds en haar bestuur

Deze module behandelt het wettelijk kader en de soorten pensioenregelingen. De rol en verantwoordelijkheid van de bestuurder staat daarbij centraal. Ook is er aandacht voor het communicatiebeleid en wordt specifiek het nieuwe pensioenstelsel besproken.

Studiebelasting: je volgt 2 klassikale bijeenkomsten van elk 1 dag. Voorafgaand aan de bijeenkomsten besteed je in totaal ongeveer 16 uur aan zelfstudie. De klassikale bijeenkomsten vinden plaats op 5 en 6 oktober 2023 in Den Haag. 

Module 2: Financiële deskundigheidsgebieden, risico -en beleggingsbeleid

Deze module biedt inzicht in de financiële opzet van een pensioenfonds, het vermogensbeheer en het beleggingsbeleid en de relatie tussen deze onderdelen. Er is ruime aandacht voor maatschappelijk verantwoord beleggen en ESG.

Studiebelasting: Je volgt 3 klassikale bijeenkomsten van elk 1 dag. Voorafgaand aan de bijeenkomsten van deze module besteed je in totaal ongeveer 24 uur aan zelfstudie. De klassikale bijeenkomsten vinden plaats op 29 & 30 november en 1 december 2023 in Den Haag.

Module 3: Bestuur, organiseren & verantwoording

In deze module komt interpretatie en beoordeling van de missie, toekomstvisie, strategie en continuïteit van een pensioenfonds aan bod. Daarnaast is er aandacht voor integraal beleid en verslaggeving. Het nieuwe pensioenstelsel en de geschiktheid & deskundigheid van de bestuurder worden door de dag heen meegenomen.

Studiebelasting: Je volgt 2 klassikale bijeenkomsten van elk 1 dag en een online bijeenkomst van circa 1 uur. Voorafgaand aan de bijeenkomsten besteed je in totaal ongeveer 16 uur aan zelfstudie. De klassikale bijeenkomsten vinden plaats op 18 & 19 januari 2024 in Den Haag.

Module 4: IT-systemen & dataverwerking

Deze module is geheel gericht op het onderwerp IT-systemen & dataverwerking binnen het pensioenbestuur. Er is ruime aandacht voor de impact van de IT-risico’s binnen een pensioenfonds en er wordt speciale aandacht besteed aan IT binnen het nieuwe pensioenstelsel.

Studiebelasting: Je volgt 1 klassikale bijeenkomst van 1 dag. Voorafgaand aan de bijeenkomst besteed je ongeveer 8 uur aan zelfstudie. De klassikale bijeenkomst vindt plaats op 22 maart 2024 in Den Haag.

Er wordt een brede mix aan leermiddelen ingezet: online leeromgeving, klassikale bijeenkomsten en het leerplatform SPO Perform.

Om het diploma te ontvangen geldt er voor elke klassikale bijeenkomst een aanwezigheidsplicht. De klassikale bijeenkomsten van de modules vinden plaats op: 5 & 6 oktober 2023 (module 1), 29 & 30 november, 1 december 2023 (module 2), 18 & 19 januari 2024 (module 3) en 22 maart 2024 (module 4). De klassikale bijeenkomsten vinden plaats bij SPO in Den Haag. De lesdagen starten tussen 08:30 en 09:30 en duren tot 17:00 en 20:00. De aanvangstijd en eindtijd wisselt per lesdag, afhankelijk van het lesprogramma van die dag.

Stage & traineeship

Om de skills die je tijdens je opleidingstraject leert direct in de praktijk toe te passen loopt zal je tijdens het opleidingstraject stage lopen of een traineeship volgen bij het bestuur van een pensioenfonds. Hierbij verwachten we van jou dat je minimaal één keer per maand als toehoorder aanwezig bent bij de bestuursvergadering van het pensioenfonds waaraan je wordt gekoppeld. Daarnaast streven wij ernaar dat elke deelnemer aansluit als toehoorder bij één of meerdere commissies en de bijbehorende vergaderingen. Ook kun je met het bestuur van het pensioenfonds afspraken maken over een opdracht die jij voor hen uitvoert of een onderzoek dat je kunt verrichten.

Per pensioenfonds verschilt het hoeveel tijd je er gemiddeld aan besteedt. Dit is onder andere afhankelijk van de grootte van het pensioenfonds en hoe vaak het bestuur en de commissies bij elkaar komen. Per vergadering zullen er vergaderstukken moeten worden voorbereid en doorgenomen. Dit vergt enige leestijd ter voorbereiding. Bij de huidige editie kost het de deelnemers gemiddeld twee dagen per maand aan vergadertijd inclusief voorbereiding van de vergaderingen. Sommige fondsen bieden een plek beschikbaar voor één dag per week. Afhankelijk van jouw beschikbaarheid houden we zoveel mogelijk rekening met je voorkeur. 

Mentorship

Tijdens je stage of traineeship zal jij worden gekoppeld aan een mentor, waarbij je met al je (praktijk)vragen terecht kunt. Gedurende het traject dien jij minimaal drie keer met je mentor contact te hebben. Hier kunnen jullie samen invulling aan geven.

Masterclasses, Intervisie, Werkbezoek & Boardroom Dynamics

Naast het opleidingstraject en het traineeship wordt het programma aangevuld met masterclasses, intervisie, werkbezoeken, een workshop 'Boardroom dynamics', een netwerk- en een eindevent (diploma-uitreiking). Zo zijn deelnemers in de afgelopen jaren langsgegaan bij de Nederlandsche Bank. Tijdens de masterclasses zullen experts uit de sector langskomen om jullie alles te vertellen over actuele thema's die spelen binnen de pensioensector. De workshop ‘Boardroom Dynamics’ wordt verzorgd door Mens & Kennis. De workshop is opgesplitst in twee delen (6 november en 19 februari). Tijdens deze workshop leer je op een veilige manier reflecteren op het eigen handelen binnen de bestuurskamer. Je krijgt eenvoudige tools aangereikt om inzicht te krijgen in de effectiviteit van verschillend gedrag en in hoe je op constructieve wijze met elkaar kunt communiceren. Het programma is interactief.

De masterclasses en workshop 'Boardroom Dynamics' zullen voornamelijk op maandagavonden in Utrecht plaats vinden van 17.30 tot 21.00 op de volgende data: 18 september, 23 oktober, 6 november, 18 december, 5 & 19 februari. Voor deze bijeenkomsten geldt een aanwezigheidsplicht. De data voor het werkbezoeken van DNB, het netwerk- en het eindevenement zullen op een later moment bekend worden gemaakt. Het is toegestaan om maximaal een bijeenkomst te missen (persoonlijke omstandigheden en enkele uitzonderingen daargelaten). 

De intervissie wordt begeleid door Elske Heringa en Ronald Heijn van Pensioenfonds PGB. Aan het begin van het traject word je ingedeeld in groepjes en tijdens het jaar ga je met je groepje aan de slag met een intervisieopdracht. De intervisiesessies zullen plaatsvinden bij Pensioenfonds PGB in Amstelveen op 1 november 2023 en 13 maart 2024 van 17:30 tot 19.00 (inclusief diner). Daarnaast verwachten zij eind november/medio december alle groepen een keer te zien, hiervoor reserveren we een aantal momenten. 
o    22 november 2023: 17:30 – 18:30 Groep 1
o    23 november 2023: 17:30 – 18:30 Groep 2
o    07 december 2023: 17:30 – 18:30 Groep 3
o    13 december 2023: 17:30 – 18:30 Groep 4
Aan het einde van het jaar zul je met je groepje je bevindingen van de intervisieopdracht presenteren aan enkele experts uit de sector. Dit zal plaatsvinden op 17 april 2024.  

Tot slot vindt op 4 oktober het jaarcongres van de Pensioenfederatie in de middag plaats in Den Haag. Het is niet verplicht om hierbij aanwezig te zijn, maar mocht het mogelijk voor je zijn dan nodigen we je van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Een belangrijke middag voor de deelnemers van de Academie om kennis te maken met de sector.

Selectieprocedure

De selectieprocedure voor de PensioenLab Academie bestaat uit twee rondes. De eerste selectieronde bestaat uit het toesturen van jouw CV en motivatiebrief. Deze procedure wordt uitgevoerd door het PensioenLab, waarbij wij worden ondersteund door Groen van Solinge & Partners. Nadat wij jouw motivatiebrief en CV hebben ontvangen sturen wij jou een korte persoonlijke vragenlijst.

Het tweede onderdeel van de selectieprocedure bestaat uit een intake bij SPO. De intake bij SPO bestaat weer uit twee onderdelen: het eerste onderdeel is een online voorbereiding, waarbij je een aantal gegevens dient aan te leveren en een aantal vragenlijsten moet invullen. Het tweede onderdeel is een gesprek. Tijdens dit gesprek gaan wij over bovenstaande, de door jou ingevulde informatie, met jou bespreken en hebben wij het over jouw ambitie om pensioenbestuurder te worden. Deze gesprekken vinden plaats tussen 22 mei en 2 juni.

Van alle aanmeldingen die we ontvangen zullen er twintig kandidaten doorgaan naar de tweede selectieronde. Uiteindelijk kunnen er vijftien kandidaten met de PensioenLab Academie van start gaan.

Het traject zal van start gaan op dinsdagavond 18 september 2023 tijdens een startbijeenkomst. Alle deelnemers worden geacht hierbij aanwezig te zijn. De traineeships en mentortrajecten zullen evenals de opleiding medio september/oktober 2023 van start gaan en duren tot mei/zomerperiode 2024.

Op maandag 3 april 2023 zal tussen 16.00 en 17.30 een digitale sessie plaatsvinden waarbij meer informatie wordt gegeven over de inhoud van het programma. Ook is het mogelijk om tijdens deze sessie vragen te stellen. Wil je bij deze sessie aanwezig zijn? Stuur dan een e-mail naar anne.vermeulen@fnv.nl.

Belangrijke informatie

De kosten van het opleidingstraject worden door het PensioenLab vergoed. Hier zijn voor de deelnemers geen kosten aan verbonden. De reiskosten voor de klassikale bijeenkomsten, de masterclasses, werkbezoeken, intervisie e.d. komen wel voor eigen rekening.Tijdens de masterclasses zal voor een diner worden gezorgd (vegetarisch). Voor lunch en diner tijdens de klassikale bijeenkomsten dien je zelf te verzorgen. Voor de reiskosten naar je stageplaats verzoeken wij de pensioenfondsen of zij deze willen vergoeden.

Mocht het vanwege belangenverstrengeling (of vanwege andere redenen) voor jou niet mogelijk zijn om bij bepaalde pensioenfondsen stage te lopen, dan horen wij graag zo spoedig mogelijk om welke fondsen het gaat. Deelnemende pensioenfondsen waar de kandidaten de afgelopen twee jaar stage hebben gelopen/een traineeship hebben gevolgd: APF Stap, ABP, Bpf Bouw, Bpf MITT, Molenaars Pensioenfonds, Pensioenfonds voor de Architectenbureaus, Pensioenfonds Banden en Wielen, Pensioenfonds Horeca & Catering, Pensioenfonds KLM, Pensioenfonds KPN, Pensioenfonds PGB, Pensioenfonds PNO Media, Pensioenfonds Rail & OV, SPH, PFZW en PMT. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf een stageplek te zoeken.

Aanmelden

Het is mogelijk om je aan te melden voor de volgende editie van de PensioenLab Academie vanaf maart 2024. Je kunt je aanmelden door een motivatiebrief en je CV te sturen naar academie@pensioenlab.nl, t.a.v. Anne Vermeulen. 

Heb je vragen?

Antwoord op de meest gestelde vragen vind je hier. Heb je nog andere vragen? Neem dan contact op met Anne Vermeulen via anne.vermeulen@fnv.nl / academie@pensioenlab.nl of bel naar 06-46442638.