Programma Academie

Is het jouw wens om opgeleid te worden tot pensioenfondsbestuurder? Wil jij ervaren hoe het is om deel te nemen aan een bestuurstafel van een pensioenfonds? Heb jij ambitie om pensioenfondsbestuurder te worden? En wil jij dit traject samen volgen met een groep  jonge mensen tussen de 20 en 35 jaar oud?

Vanaf september 2022 zullen wij voor het tweede jaar op rij een groep jonge mensen tussen de 20 en 35 jaar oud opleiden tot toekomstig pensioenfondsbestuurder. Dit gaan wij bereiken door vijftien deelnemers geschikt te maken op niveau A. Deze opleiding wordt verzorgd door SPO. Daarnaast loopt elke deelnemer gedurende het opleidingstraject stage bij het bestuur van een pensioenfonds en gekoppeld aan een mentor. Als aanvulling daarop wordt jou de kennis over actuele thema's binnen de pensioensector bijgebracht door experts uit de sector. 

Opleidingstraject tot pensioenfondsbestuurder: geschikt worden op niveau A

Met het leertraject "Geschikt worden op niveau A" krijg je inzicht in wat jouw rol als aankomend bestuurder inhoudt. Je ontwikkelt bestuurlijke competenties en leert de verantwoordelijkheden kennen. De opleiding bestaat uit vier modules, die zijn toegespitst op de zeven deskundigheidsgebieden van toezichthouder De Nederlandsche Bank. 

Op dit moment wordt de invulling van de modules herzien en aangepast naar de actuele ontwikkelingen die spelen binnen de pensioensector en de nieuwe vereisten die worden gesteld vanuit De Nederlandsche Bank. Op het moment dat de nieuwe indeling van de modules bekend is zal dat op deze pagina worden gepubliceerd. Het onderstaande overzicht geeft een beeld van de onderdelen die je zoal zal tegenkomen tijdens de opleiding.  

Module 1: niet-financiële deskundigheidsgebieden.

Deze module behandelt het wettelijk kader, de opbouw, het functioneren, de organisatie, de processen en de terminologie van pensioen en pensioenfondsbestuur. De rol en verantwoordelijkheid van de bestuurder staat daarbij steeds centraal. Daarnaast is er aandacht voor aansprakelijkheid, integriteit en de praktijk van professioneel gedrag.
 

Studiebelasting: 16 uur online leren, 2 dagen klassikale bijeenkomsten

Module 2: Financiële deskundigheidsgebieden.

Deze module biedt inzicht in de financiële opzet van een pensioenfonds, het vermogensbeheer en het beleggingsbeleid en de relatie tussen deze onderdelen. De rol van asset liability management (ALM) wordt geduid.

Studiebelasting: 25 uur online leren, 2 dagen klassikale bijeenkomsten

Module 3: Besturen, verantwoording en toezicht.

In deze module komt het interpreteren en beoordelen van de missie, visie en strategie van een pensioenfonds aan bod. Naast uw eigen competenties in de rol van bestuurder staat de praktijk van besturen centraal. Ook komen de onderdelen communicatie, verslaggeving en uitbesteding aan bod.

Studiebelasting: 14 uur online leren, 2 dagen klassikale bijeenkomsten

Module 4: Financieel risicomanagement. 

Deze module biedt kennis en inzicht in balansmanagement en behandelt de toepassing en werking van derivaten en ALM. Ook behandelt de module de integratie van beleid en sturingsmiddelen; het kernproces van een pensioenfonds. Evenwichtige belangenafweging staat centraal.

Studiebelasting: 25 uur online leren, 2 dagen klassikale bijeenkomsten

Er wordt een brede mix aan leermiddelen ingezet: online leeromgeving, klassikale bijeenkomsten en het leerplatform SPO Perform.

Op dit moment zijn de data van de klassikale bijeenkomsten nog niet bekend. Deze zullen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt. Elke module bestaat uit twee of drie klassikale bijeenkomsten. Bij de vorige editie vonden deze plaats op een donderdag en vrijdag. In totaal gaat het om 8 of 9 klassikale bijeenkomsten gedurende de periode september 2022 tot en met mei 2023. Om het diploma te ontvangen geldt er voor elke klassikale bijeenkomst een aanwezigheidsplicht.

Stage & traineeship

Om de skills die je tijdens je opleidingstraject leert direct in de praktijk toe te passen loopt zal je tijdens het opleidingstraject stage lopen of een traineeship volgen bij het bestuur van een pensioenfonds. Hierbij verwachten we van jou dat je minimaal één keer per maand als toehoorder aanwezig bent bij de bestuursvergadering van het pensioenfonds waaraan je wordt gekoppeld. Daarnaast streven wij ernaar dat elke deelnemer aansluit als toehoorder bij één of meerdere commissies en de bijbehorende vergaderingen. Ook kun je met het bestuur van het pensioenfonds afspraken maken over een opdracht die jij voor hen uitvoert of een onderzoek dat je kunt verrichten.

Per pensioenfonds verschilt het hoeveel tijd je er gemiddeld aan besteedt. Dit is onder andere afhankelijk van de grootte van het pensioenfonds en hoe vaak het bestuur en de commissies bij elkaar komen. Per vergadering zullen er vergaderstukken moeten worden voorbereid en doorgenomen. Dit vergt enige leestijd ter voorbereiding. Bij de huidige editie kost het de deelnemers gemiddeld twee dagen per maand aan vergadertijd inclusief voorbereiding van de vergaderingen. Sommige fondsen bieden een plek beschikbaar voor één dag per week. Afhankelijk van jouw beschikbaarheid houden we zoveel mogelijk rekening met je voorkeur. 

Mentorship

Tijdens je stage of traineeship zal jij worden gekoppeld aan een mentor, waarbij je met al je (praktijk)vragen terecht kunt. Gedurende het traject dien jij minimaal drie keer met je mentor contact te hebben. Hier kunnen jullie samen invulling aan geven.

Werkbezoeken, Masterclasses & Boardroomsimulaties

Naast het opleidingstraject en het traineeship wordt het programma aangevuld met thema-bijeenkomsten, werkbezoeken, een boardroom dynamics workshop en een netwerkbijeenkomst. Zo zijn deelnemers in de afgelopen jaren langsgegaan bij de het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en De Nederlandsche Bank. Tijdens de thema-bijeenkomsten zullen experts uit de sector langskomen om jullie alles te vertellen over actuele thema's die spelen binnen de pensioensector. Deze extra activiteiten zullen voornamelijk op dinsdagavonden in Utrecht plaats vinden van 17.30 tot 21.00 op de volgende data: 6 september, 4 oktober, 1 november, 22 november, 13 december, 17 januari, 7 februari, 7 maart, 28 maart en 11 april. Voor deze bijeenkomsten geldt een aanwezigheidsplicht. De data voor de werkbezoeken zullen op een later moment bekend worden gemaakt. Het is toegestaan om maximaal een bijeenkomst te missen (persoonlijke omstandigheden en enkele uitzonderingen daargelaten).

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit drie rondes. De eerste selectieronde bestaat uit het toesturen van jouw CV en motivatiebrief. Deze procedure wordt uitgevoerd door het PensioenLab, waarbij wij worden ondersteund door Groen van Solinge & Partner. Nadat wij jouw motivatiebrief en CV hebben ontvangen sturen wij jou een korte persoonlijke vragenlijst. Na het invullen hiervan nodigen wij jou uit voor een persoonlijk gesprek. Deze persoonlijke gesprekken (tweede selectieronde) zullen plaatsvinden op maandag 9 en donderdag 12 mei. Reserveer deze alvast in je agenda! Mocht jij op één of beide dagen niet beschikbaar zijn, dan verzoeken wij je om dat alvast te vermelden bij je aanmelding. De derde selectieronde bestaat uit een intake (gesprek) bij SPO. 

Het traject zal van start gaan op dinsdagavond 6 september tijdens een startbijeenkomst. Alle deelnemers worden geacht hierbij aanwezig te zijn. De traineeships en mentortrajecten zullen evenals de opleiding medio september/oktober van start gaan en duren tot mei/zomerperiode 2023.

Belangrijke informatie

De kosten van het opleidingstraject worden door het PensioenLab vergoed. Hier zijn voor de deelnemers geen kosten aan verbonden. De reiskosten voor de klassikale bijeenkomsten en de themabijeenkomsten, werkbezoeken e.d. komen wel voor eigen rekening. Tijdens de themabijeenkomsten zal voor een diner worden gezorgd. Voor de reiskosten naar je stageplaats verzoeken wij de pensioenfondsen of zij deze willen vergoeden.

Mocht het vanwege belangenverstrengeling (of vanwege andere redenen) voor jou niet mogelijk zijn om bij bepaalde pensioenfondsen stage te lopen, dan horen wij graag zo spoedig mogelijk om welke fondsen het gaat. 

Aanmelden

Het is mogelijk om je aan te melden voor de volgende editie van de PensioenLab Academie vanaf donderdag 16 maart 2022. Aanmelden kan tot en met zondag 24 april. Je kunt je aanmelden door een motivatiebrief en je CV te sturen naar academie@pensioenlab.nl, t.a.v. Anne Vermeulen. 

Heb je vragen?

Antwoord op de meest gestelde vragen vind je hier. Heb je nog andere vragen? Neem dan contact op met Anne Vermeulen via anne.vermeulen@fnv.nl / academie@pensioenlab.nl of bel naar 06-46475216.