Visieboek PensioenLab 2023: adviezen voor de pensioensector om te verjongen en vernieuwen

Geplaatst op 11 May 2023

De covidcrisis was nog niet achter de rug of de wereld werd alweer geschokt door verschillende significante gebeurtenissen. Van oorlog in Oekraïne tot torenhoge inflaties en rentes die wij al jaren niet meer hebben gezien. De effecten hiervan op pensioenland waren ook enorm, waar de Nederlandse pensioenpot met ongeveer 400 miljard euro afnam. Ondertussen konden veel pensioenfondsen wel indexeren.

In dit tweede jaar van de herziene PensioenLab Academie hadden wij ook te maken met extremen. Waar wij 15 plaatsen beschikbaar hadden voor de pensioenfondsbestuur opleiding hadden wij te maken met een enorm animo voor deze opleiding in samenwerking met SPO. Er waren namelijk 112 aanmeldingen. Dat is iets waar wij als PensioenLab erg trots op zijn! Het laat ook zien dat er genoeg jongeren zijn die interesse hebben in en behoefte hebben om zich actief in te zetten binnen pensioenfondsen; een duidelijke boodschap naar de sector.

Stilstaan, daar doen we niet aan bij PensioenLab en dus werd het al zeer uitgebreide opleidingstraject dit jaar ook nog verder uitgebreid met een intervisietraject en op initiatief van de deelnemers mocht zelfs een trip naar Brussel niet ontbreken.

Het enthousiasme bij de Academie zien we ook terug bij de deelnemers van het Lab, die ook dit jaar erin geslaagd zijn adviezen te formuleren voor de sector. Alle onderzoeksvragen en adviezen zijn tot stand gekomen door middel van de Design Thinking Methode en betreffen zeer relevante onderwerpen die aan de orde van de dag zijn. De jongeren zijn dit jaar met een frisse blik aan de slag gegaan met de thema’s zzp, transitie, communicatie, duurzaamheid en innovatie. Vragen die daarbij aan de orde kwamen waren onder andere wat de toekomstige sociale functie van pensioenfondsen is en hoe er een eenduidige definitie geven kan worden aan maatschappelijk verantwoord beleggen.

De opzet van het Lab onderging dit jaar, net als de Academie, de nodige veranderingen. Er zijn namelijk drie lichtingen geweest. Aan het begin van het projectjaar zijn er twee groepen gestart om in 2023 nog eens twee groepen een iets korter traject te laten doorlopen. Daarnaast zijn wij erg verheugd dat we opnieuw een groep enthousiaste mbo-studenten hebben kunnen betrekken bij het Lab. En deze groep was ook nog eens groter dan vorig jaar!

Ik wil wederom alle deelnemers, kennisbegeleiders, sprekers en anderen die zich dit jaar hebben ingezet voor PensioenLab hartelijk bedanken. Ik hoop jullie graag weer tegen te komen in onze prachtige sector.

Nu rest mij alleen nog te vragen aan de lezer: neem deze adviezen ter harte, ga erover in gesprek met onze deelnemers en kijk concreet hoe ook binnen uw organisatie jongeren een prominentere rol kunnen vervullen. Pak de kans!

Namens het bestuur van Stichting PensioenLab,

Morris de Jong

Klik hier om het visieboekje 2022-2023 te bekijken!