Van bootcamp naar brainstorm - de start van PensioenLab

Geplaatst op 11 December 2015 in Pensioenlab

Geschreven door Willemijn Boskma

Drie weken nadat ik begonnen was aan mijn baan na afstuderen, kreeg ik de startbrief van mijn pensioenuitvoerder. Een saaie brief, over een verre toekomst. “Ik lees hem wel een andere keer,” dacht ik. De brief legde ik op de stapel en keek er even niet meer naar om. Een kleine week later ontving ik vervolgens mijn eerste salaris, en keek toen wel even bedenkelijk toen ik zag hoeveel geld werd ingehouden vanwege mijn pensioenpremie. Ik was nogal verbaasd, wat een smak geld moet ik missen! “Wat wordt daar mee gedaan totdat ik met pensioen ga en krijg ik eigenlijk alles wel terug wat ik tot op mijn pensioengerechtigd leeftijd er in stop?”.

Het zat mij niet zo lekker, maar leeftijdsgenoten waren minder bezorgd erom; “ach joh, daar denk ik niet over na,” kreeg ik veel te horen. Dus gewapend met onvrede en een dorst voor informatie startte ik niet veel later (als leek) met het PensioenLab. De eerste twee dagen van het PensioenLab, de bootcampdagen, waren fantastisch: als een wervelstorm vloog de informatie en het vakjargon je om de oren. Vraagstukken over solidariteit, nabestaande pensioen naar vrienden, archetypes en pensioen als lumpsum, werden tijdens die dagen al aangeraakt. Met enthousiasme startte ik daarna met het deelonderwerp 'het stelsel van de toekomst'. Een team van young professionals uit verschillende sectoren met veel dynamiek en humor.

We hebben inmiddels vier sessies gehad en gebrainstormd over vrijheid, swipe on/off keuzes in combinatie met een default, nationalisatie, marktwerking en de toekomst van ZZP'ers binnen het stelsel. Werkend volgens de systematiek van the lean startup werken we langzaamaan richting een meer concreet voorstel waarin de toekomstbestendigheid van het stelsel vanuit jongeren perspectief centraal staat. Waar de gesprekken heen zullen gaan? Dat is nog even een verrassing tot het diner in januari bij DNB. Om samen het gesprek aan te gaan over een toekomstbestendig stelsel.

Wat betreft mijn startbrief, die zit gelezen en geannoteerd, veilig opgeborgen in een mapje.