PensioenLab onderzoekt Europese Pensioenregeling

Geplaatst op 9 February 2016

Europa, best belangrijk. Een onderzoek namens het PensioenLab 2015 door: Andrea van den Bosch, Ellen te Paske-Lievestro, Johan Roeffen, Hans Klarenbeek, Martin Smith, Isabel Lieverse, Waldemar Wolters, Folkert Bergsma

Samenvatting

Jongeren zijn opgegroeid met vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. Vrij verkeer van pensioenen bestaat niet. Bij migratie binnen de Europese Unie (EU) is het namelijk niet mogelijk om zomaar een pensioenpot mee te nemen naar een andere lidstaat. Iedere lidstaat hanteert eigen voorwaarden met betrekking tot opbouw van eerste en tweede pijler pensioen en eigen voorwaarden met betrekking tot uitkering. Denk hierbij aan verschillen in wachttijd en de hoogte van pensioenleeftijden. Deze verschillen zorgen ervoor dat migratie nadelige financiële gevolgen kan hebben voor de pensioenopbouw.
 
Het is opvallend dat informatie over de gevolgen van migratie voor pensioenopbouw en de voorwaarden waaronder werknemers in het buitenland pensioen opbouwen lastig te vinden zijn. Voorst is deze informatie niet toegespitst op de informatiebehoefte van jongeren. Zonder duidelijke informatie kunnen jongeren zich niet bewust zijn van de financiële gevolgen van migratie voor hun pensioen. Ook kan niet worden bepaald welke maatregelen nodig zijn om een eventuele terugval in pensioen op te vangen.
 
Wij hebben daarom onderzocht op welke wijze de EU kan bijdragen aan eenduidige, begrijpbare en betrouwbare informatie, zodat er meer bewustzijn onder jongeren ontstaat over de financiële gevolgen voor pensioenopbouw door migratie binnen de EU.
 

 

 
Lees hier het gehele onderzoek