Online Masterclass Design Thinking - PensioenLab

Geplaatst op 1 November 2021

Donderdag 14 oktober 2021 vond online de masterclass van Design Thinking plaats. Dit jaar wordt er binnen het PensioenLab gewerkt met deze methodiek. Er zijn binnen deze methodiek 5 fasen te onderscheiden waarmee je tot de kern van een probleem kunt komen. Dit is ontzettend belangrijk voordat je naar mogelijke oplossingen van een probleem gaat kijken. Bij Design Thinking staat vooral het inleven in de gebruiker van het product/probleem centraal.

Maar liefst 25 enthousiaste deelnemers maakten afgelopen maand kennis met de methodiek en hebben met elkaar aan de hand van een mindmap een start gemaakt met het inleven in de gebruiker en het definiëren van het probleem. Hiermee is de basis gelegd voor de komende maanden: deelnemers kunnen nu aan de slag gaan om op hun thema een zo efficiënt mogelijke oplossing te bedenken.

Benieuwd naar de masterclass? Mail naar info@pensioenlab.nl om de PowerPoint presentatie en/of de gamekaarten te ontvangen!