Programma

Het PensioenLab is een denktank voor jongeren over thema’s van pensioen. Politiek, pensioensector en sociale partners zijn bezig met hoe het toekomstig pensioenstelsel eruit moet zien. Het PensioenLab geeft jongeren een stem in die discussie! Wil jij je een paar maanden verdiepen in pensioen om vervolgens met een advies namens je leeftijdsgenoten te komen? Doe mee!

 

De achtste editie van het PensioenLab zal starten in november 2019. Wil jij komend jaar meedoen? Meld je dan snel aan door te mailen naar aanmelden@pensioenlab.nl of door het formulier op de website in te vullen!

Wil je meer informatie? Lees dan onderstaande informatie of neem contact met ons op.

Het programma

Werving

Vanaf juni t/m oktober 2019 kun je je aanmelden voor het PensioenLab!

Bootcamp PensioenLab

Begin november start het PensioenLab met twee ‘bootcamp-avonden’.

Datum wordt nog bekend gemaakt –  Snelcurus Pensioen (optioneel)
18.00 – 21.00
Deze avond is voor deelnemers die nog helemaal blanco zijn wat betreft Pensioen en een korte ‘stoomcursus’ pensioen willen.

Datum wordt nog bekend gemaakt – Kick-off (verplicht)
18.00 – 21.00
Dit is de kick-off: deze avond is de kennismaking, worden de thema’s uitgelicht en de groepjes gevormd.

Businessplan ontwikkelen (nov-feb)

Na de kick-off gaan alle groepen aan de slag met een thema waarvoor ze een advies bedenken. Vervolgens werken ze de ideeën uit in praktisch uitvoerbare acties in een businessplan.

waarom dat effectief is en hoe haalbaar/realistisch het is. Het is dus een vertaling van de ideeën tot praktisch uitvoerbare acties.

Ontwerpfase (feb-mei)

Als het businessplan klaar is zullen de groepen, het voor zover mogelijk, vertalen in een prototype. Dat betekent dat deze periode wordt besteed aan  het ontwerpen van de oplossing in het bussinesplan en het uitvoeren ervan. Het is dus een vertaling van de ideeën tot praktisch uitvoerbare acties.

Kick-out

De Kick-out is het afsluitende evenement waarvoor de financiële sector, politiek en media zullen worden uitgenodigd. Elke groep krijgt die avond de gelegenheid om hun prototype te presenteren aan de genodigden en een jury. De jury zal beslissen welk idee het beste is. Dit idee krijgt een geldprijs dat ze alleen mogen gebruiken om hun prototype verder te ontwikkelen.

2017-6-1-77872C
2017-6-1-77375B

Wie doen er mee?

Jonger dan 35 jaar

Omdat het PensioenLab een stem wil geven aan jongeren in de pensioendiscussie hebben we een leeftijdsgrens ingesteld op 35 jaar.

Zin om te leren

Het is niet vereist dat je al veel kennis over pensioen hebt, want je leert gaandeweg heel veel.

Beschikbaar

Meedoen doe je in je vrije tijd en dat zal waarschijnlijk 1 uur per week in beslag nemen.  Het traject duurt van november 2019 t/m mei 2020 en je zal gemiddeld een keer per maand vergaderen met je groep. Waar je vergadert spreek je onderling af.