PensioenLab in De Actuaris

PensioenLab in De Actuaris

Actuaris 2

Het advies van de groep ‘Toekomst van het pensioenstelsel’ van het PensioenLAb 2016 is gepubliceerd in De Actuaris in januari 2017.

De problemen rondom de betaalbaarheid en daarmee de houdbaarheid van het huidige pensioenstelsel groeien en zijn veelbesproken. Veel pensioenprofessionals en speciaal daarvoor opgerichte werkgroepen verrichten uitgebreid onderzoek naar mogelijk oplossingen. Deze groep heeft de beperkingen opzij geschoven en zich hierdoor niet laten leiden. Er is vanuit het oogpunt van de huidige jongeren gekeken naar de wensen en eisen met betrekking tot pensioenen. Met name de veranderende arbeidsmarkt, de invloed van technologische ontwikkelen en maatschappelijke opvattingen spelen daarin een wezenlijke rol.

Actuaris 1

Geen reactie's

Geef een reactie