cover

Visieboek 2017-18

De vier thema’s en adviezen van de groepjes PensioenLab 2017-18 zijn niet alleen actueel voor hier en nu, maar ook voor morgen en de toekomst. Het eerste thema Pensioen ABC gaat over het inspireren van jongeren om speelsgewijs na te denken over belangrijke keuzes die van invloed zijn op het pensioen. Het tweede thema Wonen Werk Zorg Pensioen gaat over het combineren van vermogensopbouw in de eigen woning en in het pensioen aan de hand van een rekentool. Het derde thema Pensiontech beschrijft hoe nieuwe technologieën kunnen helpen om aan de hand van de levensstijl van individuen inzichten verkrijgen in het toekomstig pensioen. Het vierde thema Duurzaam Pensioen pleit ervoor om de Code Pensioenfondsen aan te passen met als doel dat pensioenfondsen duurzamer gaan beleggen.

lustrum boek

Lustrum boek

PensioenLab bestaat alwer 5 jaar! Om dat te vieren hebben we een Lustrum Boek gepubliceerd. We nemen je mee door de afgelopen vijf jaar aan de hand van stukken geschreven door de oprichters, bestuurders, deelnemers en organisatie. Ook de resultaten van de afgelopen 5 jaar zijn terug te vinden.

pensioenlab boekje

PensioenLab boek

Voor u ligt ‘het Formuleboek’. alle adviezen die het PensioenLab de afgelopen 2 jaar gegeven heeft, komen erin terug. Doe er uw voordeel mee. Sommige adviezen zijn direct toepasbaar, anderen schetsen een ambi- tie of stip aan de horizon. meer dan 100 jongeren hebben onderzoek ge- daan, gediscussieerd en gebrainstormd om tot deze adviezen te komen.