In de pers

U en de Pensioenelite

Cees Grimbergen komt in Zwarte Zwanen langs bij de Kick-Out van het PensioenLab in januari 2017.
huisstijl-pensioenlab-kruisje

Pensioenpremie ABP stijgt

ABP, het pensioenfonds voor ambtenaren en leraren, verhoogt volgend jaar de pensioenpremie met 2,3 procent. Die verhoging is slechts een eerste stap; de komende twee jaar zal de premie nog verder omhoog gaan. Wat zegt dit over het pensioenstelsel en wat betekent dit voor de verschillende generaties?
Nieuwsuur gaat langs op een middelbare school in Ede en spreekt daar met een oudere en jongere docent. In de studio zit Jens van Egmond, bestuurder van het Sportfondsen pensioenfonds en deelnemer van denktank Pensioenlab.
huisstijl-pensioenlab-kruisje

Jochem Dijckmeester (34) jonge pensioenfondsbestuurder van het jaar

De 34-jarige Jochem Dijckmeester mag zich een jaar lang jonge pensioenfondsbestuurder van het jaar noemen. Dijckmeester is bestuurder van Pensioenfonds UWV en van Pensioenfonds PGB. Hij werd maandagmiddag tijdens een netwerkbijeenkomst van jonge pensioenfondsbestuurders in Utrecht in het zonnetje gezet door Stichting Pensioenlab en headhunter Whyz.
huisstijl-pensioenlab-kruisje

Met een ‘financieel paspoort’ komt de digitale schoenendoos op orde

Veel Nederlanders verdrinken in hun uitdijende financiële administratie. Dat moet anders, dacht Philip Helmer, en hij richtte de Stichting Financieel Paspoort op, een burgerinitiatief dat los van de overheid een gratis gereedschap wil introduceren dat wél overzicht biedt. Met Sujan Lahiri, afkomstig van het Pensioenlab van de gezamenlijke vakbonden, reist Helmer stad en land af om partners te zoeken voor een op het oog eenvoudige app voor de smartphone. Deze gaat in opdracht van de gebruiker langs allerlei sites op zoek naar de persoonlijke gegevens. Die worden in een handzaam overzicht gezet, dat weer gebruikt kan worden bij een hypotheekaanvraag, een financieel planningsgesprek of in de schuldhulpverlening.
huisstijl-pensioenlab-kruisje

Van ‘onbewuste en verplichte solidariteit’ naar ‘bewuste en gekozen solidariteit’

Het advies van de groep ‘Toekomst van het pensioenstelsel’ van het PensioenLab 2016 is gepubliceerd in De Actuaris in januari 2017. De problemen rondom de betaalbaarheid en daarmee de houdbaarheid van het huidige pensioenstelsel groeien en zijn veelbesproken. Veel pensioenprofessionals en speciaal daarvoor opgerichte werkgroepen verrichten uitgebreid onderzoek naar mogelijk oplossingen. Deze groep heeft de beperkingen opzij geschoven en zich hierdoor niet laten leiden. Er is vanuit het oogpunt van de huidige jongeren gekeken naar de wensen en eisen met betrekking tot pensioenen. Met name de veranderende arbeidsmarkt, de invloed van technologische ontwikkelen en maatschappelijke opvattingen spelen daarin een wezenlijke rol.
huisstijl-pensioenlab-kruisje

PensioenLab laat zich inspireren door Uber en Bol.com

Bij de aftrap van de vijfde editie van PensioenLab werd veel gefocust op communicatie en digitale innovatie. Onderzoeksgroepen gaan uitzoeken wat de pensioensector kan leren van Bol.com, Uber en CoolBlue. Van de zes groepen jongeren tot 35 die gisteren bij DNB een presentatie gaven van hun onderzoeksvoornemen, gingen er drie over communicatie en digitalisering.
huisstijl-pensioenlab-kruisje

Jongeren: laat big data individuele pensioenleeftijd bepalen

“Als het aan jongeren ligt zitten werknemers in de toekomst niet meer verplicht aangesloten bij een pensioenfonds. In plaats daarvan stellen zij voor dat elke werkende, dus ook een zzp’er, verplicht één dag per week voor zijn pensioen spaart en zelf kiest bij welk collectief hij zich aansluit. Aan de hand van big data wordt vervolgens binnen zo’n collectief gekeken hoe oud iemand waarschijnlijk wordt en wanneer hij met pensioen kan.
Dat is één van de adviezen, die het Pensioenlab, de jongerendenktank op het gebied van pensioen, woensdagavond presenteert. De jongeren laten daarmee hun stem horen. Het pensioendebat is nu zeer actueel. Aanstaande vrijdag presenteert de Sociaal Economische Raad naar verwachting haar advies voor een toekomstig pensioenstelsel.”
huisstijl-pensioenlab-kruisje

PensioenLab onderzoekt Europese pensioenregeling

Het PensioenLab onderzoekt de impact van arbeidsmigratie en Big Data op pensioenregelingen. Met name op Europese regelingen. Bij de presentatie van de onderzoeksadviezen viel er naast bijval ook kritiek te beluisteren.

 

Onder het motto ‘een Europees stelsel’ onderzoeken leden van het PensioenLab de behoefte aan en de mogelijkheden voor Europese pensioenvoorzieningen. De
veronderstelling is dat de arbeidsmigratie onder jongeren toeneemt en daarmee de behoefte aan een goede Europese pensioenvoorziening. Concreet kijkt het onderzoek naar een ‘vierde pijler, een goede Europese pensioenverzekering en een internationaal opererende pensioenuitvoerder’.
huisstijl-pensioenlab-kruisje

Zeven vragen over het samenvoegen van pensioenpotjes

Het kabinet wil dat fondsen kleine pensioenen bundelen in plaats van afkopen. Zo bouwen tijdelijke werknemers later meer op. „Het is een antwoord op de flexibilisering van de arbeidsmarkt”, zegt Klijnsma. „Al die mensen met tijdelijke contracten bouwen zo niets op voor later.” Nederland telt inmiddels bijna twee miljoen flexwerkers van wie een groot deel een versnipperd pensioen opbouwt.

 

 

Joandi Hartendorp, Folkert Bergsma en Remko Struik vertellen hoe zij verschillende potjes hebben opgebouwd. Zij zijn betrokken bij het PensioenLab, een denktank voor pensioenvraagstukken voor jongeren, verbonden aan de vakbonden FNV Jong, CNV Jongeren en VCP.
huisstijl-pensioenlab-kruisje

‘Het pensioenstelsel is ingewikkeld en oneerlijk’

Bij Pensioenlab, een bijeenkomst van de jongerentak van FNV en CNV, vinden ze dit de verkeerde houding. “We werken elke week een dag voor ons pensioen.” “Het pensioen gaat over ons. Het is nu te ingewikkeld en oneerlijk. Daar moeten we iets aan doen”, zegt Esther Crabbendam, voorzitter van FNV Jong. Crabbendam vindt dat daarin een rol is weggelegd voor jongeren. “Een steeds kleinere groep mensen betaalt pensioen voor een steeds grotere groep mensen.”
“Hoe kunnen we regelen dat er straks genoeg geld is? Dat jongeren nu niet met zijn allen in opstand komen, wil niet zeggen dat het in de toekomst niet gebeurt.”
huisstijl-pensioenlab-kruisje

‘Jong en oud moeten samen tot beter pensioenstelsel komen’

De stem van de jongere is tot dusver redelijk stil, leeft deze discussie wel genoeg onder de jongere generatie?
‘Je ziet juist dat jongeren zich nu steeds meer in de discussie mengen. Gelukkig worden we ook serieus genomen, en worden we bij de gesprekken over een nieuw pensioenstelsel betrokken. Er wordt in het debat steeds nadruk gelegd op de verschillen tussen jong en oud. We mogen ons juist nu niet laten opsplitsen, we moeten samen met iets beters komen.

‘Het blijft wel belangrijk dat we niet alleen iets in de sector veranderen, maar ook zorgen voor bewustwording. In samenwerking met CNV Jongeren en VCP Young Professionals hebben we daarom in 2012 het Pensioenlab opgericht, een denktank waarin jongeren op een vernieuwende manier nadenken over pensioenen. Over hoe we het eerlijker kunnen maken, maar ook hoe we moeten omgaan met het feit dat steeds meer zaken op Europees niveau worden geregeld.’

huisstijl-pensioenlab-kruisje

‘Geef jongeren plek in bestuur pensioenfonds’

Jongeren tot 35 jaar zijn ondervertegenwoordigd in de besturen van de Nederlandse pensioenfondsen, daarom moeten zij daar een aparte plek krijgen.
 
Dat stellen jongerenbonden CNV Jongeren, FNV Jong en VCP Young Professionals zaterdag in een gemeenschappelijke verklaring.Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken moet zich hier hard voor maken omdat binnen de besturen generatie-discussies nodig zijn, vinden de organisaties.Zij wijzen erop dat de besturen van grote pensioenfondsen zoals ABP en PGGM aparte zetels hebben voor gepensioneerden. Volgens CNV Jongeren, FNV Jong en VCP Young Professionals wordt slechts 2 procent van de besturen vertegenwoordigd door personen jonger dan 35 jaar.