Over ons

Iets over onszelf

 

 

Stichting PensioenLab is opgericht in 2014 door de jongerenvakbonden CNV Jongeren, FNV Jong en VCP Young Professionals met als doel de belangen van jongeren in de pensioendiscussie te behartigen. Wij zorgen ervoor dat jongeren meepraten en meebeslissen over pensioen en de toekomst van het pensioenstelsel. Nog te vaak wordt deze discussie gedomineerd door de ouderen van nu, terwijl hun belangen met betrekking tot pensioen heel anders kunnen zijn dan die van de jongeren.

 

Stichting PensioenLab brengt jongeren samen zodat ze tot een visie over pensioenen kunnen komen en een stem kunnen laten horen in de pensioendiscussie. Ook ambieert de stichting verjonging van de pensioenfondsbesturen en verantwoordingsorganen. Op dit moment is 2% van de pensioenfondsbestuurders jonger dan 35 jaar. Via de stichting worden jongeren getraind en geplaatst in deelnemersraden, verantwoordingsorganen en besturen. Zodat ook de stem en belangen van jongeren binnen de fondsen niet genegeerd kan worden.

 

Vanuit Stichting PensioenLab worden verschillende pensioenprojecten geïnitieerd en gefinancierd. Stichting PensioenLab heeft geen winstoogmerk en heeft een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling) toegewezen gekregen waardoor zij belastingvrij schenkingen kan ontvangen.

De missie van Stichting PensioenLab is om de belangen

van jongeren op pensioenthema’s te behartigen.

Pensioenen: een ver van je bed show als je jong bent. Maar elke beslissing die je in je leven maakt, zoals trouwen, scheiden, kinderen krijgen, of een jaar ertussenuit, is van invloed op je pensioen. Ongeveer 20% van je loon gaat nu al naar je pensioen, dat is gelijk aan 1 dag werken per week. Jongeren zijn, of ze het willen of niet, een groot deel van hun leven bezig met pensioen. Maar ze zijn geen onderdeel van de pensioendiscussie. Ouderen van nu, met hele andere belangen dan jongeren, maken te vaak de beslissingen als het gaat om pensioen. Stichting PensioenLab wil jongeren een stem geven in de pensioendiscussie en hun belangen behartigen.