Utrechtse MBO’ers geven de Pensioensector adviezen om jongeren te betrekken

Geplaatst op 6 April 2022

Het PensioenLab heeft Utrechtse mbo’ers opgeroepen zich te verdiepen in pensioenen. Niet alleen voor henzelf, maar met name om hun generatie een stem te geven in pensioendiscussies. Samen met met Academie van de Stad en ROC Midden Nederland is dat niet enkel gebleven bij een oproep! Op 8 en 15 maart is het PensioenLab op bezoek geweest bij de studenten, op hun stage bij Loket1. Tijdens deze sessies hebben zij zich verdiept in pensioen. Middels een pressure cooker is vervolgens het gesprek gestart: wat kan er beter en wat zijn dan impactvolle, haalbare oplossingen?

Op 22 maart zijn de studenten uitgenodigd op het kantoor van CNV Jongeren om aan het PensioenLab bestuur het resultaat – hun adviezen voor de pensioensector – te presenteren. De studenten gaven aan dat het probleem is dat pensioen nog zo ver weg lijkt en ook de zichtbaarheid laat volgens hen te wensen over. Uit de enquete die zij hebben uitgezet bleek dat de meeste jongeren hebben wel ooit gehoord hadden van pensioenen, maar de meesten weten wer weinig van en houden zich er ook niet veel mee bezig. Opvallend was wel dat drie op de vier aangaf wel graag meer te willen weten over pensioenen, mede omdat het belangrijk is voor hun toekomst. “Er is weinig informatie die is toegespitst op jongeren en dat leidt tot onwetendheid.”

Als advies gaven de studenten daarom: “Maak het actueel voor iedereen en laat het zien dat het belangrijk is voor jongeren, maak het belangrijk voor nu.” Zowel de aandacht trekken van jongeren als het verstrekken van informatie wordt door hen belangrijk geacht. Een van de adviezen was bijvoorbeeld om zichtbaarder te zijn op social media. “Ga mee met de tijd, ga op TikTok! Jongeren zitten daar en zo kun je hun aandacht trekken.”  Voor het informeren kan bijvoorbeeld gekozen worden voor interactieve gastlessen voor jongeren van 17 t/m 19 jaar oud op school, gegeven door mensen die jong van geest zijn. Het moet ook gaan over de basis: “Wat is pensioen? Wat is beleggen?”. Verder zagen zij ook gastlessen voor jonge werknemers wel zitten. “Wat staat er op jouw loonstrookje? Hoe werkt het allemaal?”