lustrum boek

Lustrum boek

PensioenLab bestaat alwer 5 jaar! Om dat te vieren hebben we een Lustrum Boek gepubliceerd. We nemen je mee door de afgelopen vijf jaar aan de hand van stukken geschreven door de oprichters, bestuurders, deelnemers en organisatie. Ook de resultaten van de afgelopen 5 jaar zijn terug te vinden.

pensioenlab boekje

PensioenLab boek

Voor u ligt ‘het Formuleboek’. alle adviezen die het PensioenLab de afgelopen 2 jaar gegeven heeft, komen erin terug. Doe er uw voordeel mee. Sommige adviezen zijn direct toepasbaar, anderen schetsen een ambi- tie of stip aan de horizon. meer dan 100 jongeren hebben onderzoek ge- daan, gediscussieerd en gebrainstormd om tot deze adviezen te komen.