Adviezen 2019

Dit zijn de adviezen van 2019:

Jong geleerd is oud gespaard!

Wij hebben onderzoek uitgevoerd naar 3e pijler pensioenproducten zoals lijfrenteverzekeringen, banksparen, beleggingsrekeningen en koopsommen. De beste onderdelen van deze producten zijn vervolgens samengevoegd tot 1 werkend pensioenproduct.

Jongeren gezocht: Groen voor Grijs

Helaas constateert de groep dat er niet één direct aanwijsbare reden is waardoor jongeren ondervertegenwoordigd zijn in fondsbesturen, maar dat het er velen zijn. Wij willen de status quo veranderen door: pensioenfondsbestuurders te koppelen aan jongeren, een LinkedIn groep actief te maken, een manifest te lanceren en regelmatige bijeenkomsten te organiseren.

Ik ga op reis en neem mee…

Wij achten het van belang dat het integraal financieel overzicht verder ontwikkeld wordt. In dit overzicht zal elke Nederlander zijn gehele financiële situatie kunnen inzien en kunnen spelen met scenario’s om zijn toekomst verder in te richten. We vinden het hierbij belangrijk dat voor de deelnemer pensioen begrijpelijk is en dat de deelnemer inzicht heeft in zijn/haar keuzes. Een integraal financieel overzicht zal tevens helpen in transparante communicatie richting deelnemers en het creëren van vertrouwen in de pensioensector. Ons advies luidt dan ook als volgt: De pensioensector moet de handen in een slaan en een integraal financieel overzicht creëren dat verder reikt dan een individueel fonds.

AOW: Grey Mirror

AOW en pensioen komen zoveel voor in het nieuws dat zelfs onze jonge leeftijdsgenoten zich al zorgen maken of zij later wel voldoende pensioen hebben. Naar onze mening kunnen veel van deze zorgen weggenomen worden door een stukje bewustwording. In hoeverre is het mogelijk om zelf invloed uit te oefenen op je pensioen? En waar kan je eigenlijk op letten als je begint met werken, een huis wilt kopen of gaat trouwen? Via ons online platform ‘Grey Mirror’ kan deze bewustwording worden gecreëerd.