Adviezen 2017

Dit zijn de adviezen van 2017:

Hoe spoor je de zzp’er aan pensioen op te bouwen?

Op basis van een trapsgewijze opbouw presenteren we ons uiteindelijke advies. Een zo’n stap op de trap is ‘commitment mechanismes’. Hierbij betrekken we de zelfstandigenaftrek, deze is in het verleden bedoeld met het oog op consumptie-, reserverings- en investeringsfunctie. De reserveringsfunctie is dus voor later (lees pensioenopbouw). Als er geen pensioen wordt opgebouwd vervalt een deel van de zelfstandigenaftrek. Hoe lager het inkomen hoe minder effect dit heeft, en hoe hoger het inkomen hoe meer effect. Voor de middenklasse, welke in het algemeen als ZZP-er, het grootste probleem heeft na pensionering kan dit goed uitpakken. En door het te relateren aan de zelfstandigenaftrek hebben we ook gelijk de ZZP-ers die hun hoofdinkomen uit ZZP werkzaamheden moet krijgen. Er wordt nogal eens geconstateerd dat de zelfstandigenaftrek op dit moment geregeld terecht komt bij de opdrachtgevers. Door de zelfstandigenaftrek afhankelijk te maken van de pensioenopbouw los je daarmee twee problemen op; de zelfstandigenaftrek komt terecht waar ie hoort én de ZZP’er bouwt pensioen op.

CLOSE2ME: de PensioenUber van de toekomst

Iedere deelnemer heeft in zijn “mijn omgeving” een koppeling met het platform CLOSE2ME. Elke pensioenfonds of –verzekeraar behoudt zijn eigen huisstijl en de deelnemer heeft de mogelijkheid om met een gefixeerd percentage van zijn pensioen te investeren. Het platform koppelt de voorkeuren van de deelnemer aan investeringsinitiatieven op de markt met een specifieke investeringsbehoefte. Deze initiatieven zijn lokaal, sociaal en/of duurzaam. Op basis van het verhaal, de rating, rendement, etc. kan een deelnemer zelf bepalen of hij/zij in het initiatief wilt investeren en hoeveel hij/zij wilt investeren binnen de marge.

Hoe krijgen we een sociaal, duurzaam en transparante AOW voor toekomstige ouderen?

Wij zien de AOW als integraal en verankerd onderdeel van het Nederlandse pensioenstelsel. De AOW versterkt de solidariteit binnen de Nederlandse maatschappij. Van daaruit hechten wij grote waarde aan de instandhouding van de AOW als volksverzekering. Ook zien wij de rol van de AOW in het voorkomen van armoede voor komende generaties steeds groter worden. Vanuit deze punten hebben wij als de onderzoeksvraag geformuleerd: “Hoe krijgen we een sociaal, duurzaam en transparante AOW voor toekomstige ouderen?” Per kernwaarde zullen wij één onderdeel verder uitwerken.

Kunnen en willen jongeren gebruik maken van de mogelijkheid om Pensioen Ineens op te nemen?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden hebben we een enquête uitgezet. De meerderheid (70%) van deze respondenten geeft aan Pensioen Ineens te willen gebruiken voor de aankoop van een woning.

In Zwitserland is het al enige tijd mogelijk om tijdens de werkende fase geld uit de pensioenpot te gebruiken voor een eigen woning. Er zijn twee manieren om dit geld te gebruiken. De eerste manier is om pensioengeld als onderpand te gebruiken. De tweede manier is de mogelijkheid om geld uit de pensioenpot te halen en het te gebruiken als eigen vermogen om de woning te financieren.

Hoe maken we pensioenen leuker, noodzakelijker en persoonlijker voor jongeren?

Wij willen pensioenen leuker, noodzakelijker en persoonlijker maken voor jongeren, en dan specifiek voor startende mbo’ers. Daarvoor hebben wij onder andere experts geïnterviewd en een enquête uitgezet. Tijdens dit onderzoeksproces stuitten wij op veel goede ideeën, veel initiatieven vanuit verschillende instanties en veel betrokkenen bij pensioencommunicatie. Vaak echter staan deze goede ideeën op zichzelf. Deze ideeën en hun campagnes bereiken daardoor niet de hele doelgroep of sterven een eenzame en vroege dood. Dat is jammer! Wij denken dat het belangrijk is dat men het zogenoemde stokje aan elkaar gaat overdragen: wij pleiten voor ‘De Pensioencommunicatie Estafette’. Een samenwerking tussen alle betrokkenen bij het communiceren over pensioen! Door samen te werken worden alle ideeën, kennis en momenten waarop er naar de jongere (en eigenlijk alle doelgroepen) gecommuniceerd wordt over pensioenen gecombineerd. En wij geloven dat juist deze combinatie van contactmomenten de boodschap sterker zal maken.

Hoe kan de pensioensector hun reputatie verbeteren?

Hoe word je de bol.com van de pensioensector? Wat moeten pensioenaanbieders doen om bestaande (jonge) deelnemers te behouden en tegelijkertijd nieuwe (jonge) deelnemers te verwelkomen? Hoe blijft een pensioenaanbieder relevant voor zijn deelnemers? Om deze vragen te beantwoorden hebben wij een aantal bedrijven als leidraad genomen op gebieden waarvan wij vinden dat ze uitblinken en (mede) daardoor een goede reputatie hebben: Tony’s Chocolonely, Albert Heijn, KLM, Tesla en bol.com.