Europa best belangrijk

Jongeren zijn opgegroeid met vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. Vrij verkeer van pensioenen bestaat niet. Bij migratie binnen de Europese Unie (EU) is het namelijk niet mogelijk om zomaar een pensioenpot mee te nemen naar een andere lidstaat.

Toekomst Nabestaandenpensioen

“Jongeren willen geen nabestaandenpensioen” of toch wel? Wij hebben een enquête afgenomen onder verschillende jongeren (in totaal 111 respondenten) om dit te onderzoeken. Daarbij hebben wij aan jongeren verschillende vragen gesteld.

Het beste pensioenstel ter wereld voor jongeren

Met de opdracht gingen wij aan de slag. Het lastige van de opdracht is, hoe ga je bepalen wat het beste voor jongeren is. Onze conclusie was dit aan de jongeren zelf te vragen. Middels een enquête hebben wij aan jongeren gevraagd van vinden jullie belangrijk van een pensioen. Al snel bleek dat wij verrast waren door een aantal uitkomsten.

Visiedocument Financieel Paspoort

Door het PensioenLab is aan de werkgroep Digitale Communicatie gevraagd om kritisch te kijken naar pensioencommunicatie. Bij de verkenning van de opdracht is opgevallen dat Nederland grotendeels ‘pensioenbewusteloos’ is. In de zoektocht naar een oplossing daarvoor zijn wij tot een ambitieus plan gekomen.

Werkgroep ouder worden en pensioen

Hoe zorgen we ervoor dat de beroepsbevolking in Nederland in staat wordt gesteld om tot de AOW- richtleeftijd duurzaam deel te kunnen en willen nemen aan het arbeidsproces?