Adviezen 2013

Samenvatting Communicatie 2013

Hoe kun je deelnemers het beste informeren en betrekken bij de trade-off tussen risico en rendement, in het licht van het reële contract?

Samenvatting Pensioen & Zorg

Jongeren zijn opgegroeid met vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. Vrij verkeer van pensioenen bestaat niet. Bij migratie binnen de Europese Unie (EU) is het namelijk niet mogelijk om zomaar een pensioenpot mee te nemen naar een andere lidstaat.

Advies Solidariteit

Aan welke randvoorwaarden moet een pensioenstelsel voldoen dat voor alle generaties eerlijk is?
De laatste tijd zijn we bedolven onder de akkoorden. Wij willen daar niet nog een akkoord aan toevoegen, maar geven wel wel randvoorwaarden mee waaraan een stelsel moet voldoen.

Advies Vermogensbeheer

In hoeverre moeten we ons pensioengeld in Nederland beleggen?

Zeker in deze tijd van economische crisis gaan er stemmen op om pensioengeld in Nederland te beleggen. Momenteel is al 14% van de pensioengelden in Nederland belegd, oftewel 140 miljard euro! Diverse grote pensioenuitvoerders, APG, PGGM, MN, Syntrus, SPF Beheer en TKP staan positief tegenover beleggen in bijvoorbeeld Nederlandse hypotheken waarin zij obligaties kunnen kopen van een hypotheekinstelling.

Samenvatting adviezen februari 2013

Op 13 februari presenteerde het PensioenLab de eerste adviezen aan de pensioenwereld. De samenvattingen van deze adviezen vindt u in dit
document.