Programma verhalen

Genieter:

Patrick Vermeulen

PensioenLab Academie:

Dat móest ik doen!

 

Auteur: Patrick Vermeulen, deelnemer PensioenLab Academie Genieters, 2018-

 

Na het afronden van mijn studie Rechten was het voor mij nogal onduidelijk welke kant ik op wilde gaan. Ik wist dat ik in ieder geval iets juridisch wilde doen. Dat trekt mij wel. Al snel viel ik met mijn neus in de boter: een startup, gespecialiseerd in digitale oplossingen voor de pensioensector, wilde mijn bedrijfje wel aannemen voor verscheidene juridische oplossingen, maar ook voor het beheer van de nieuwsdienst, die specifiek was gericht op de pensioensector.

 

Na zes maanden was de opdracht grotendeels afgerond en liep ik weg met één idee stevig in mijn geest verankerd: ik wil veel meer over dit wereldje leren. Ik zag namelijk in de pensioensector niet alleen politiek, wetgeving en arbeid verenigt; ook de financiële sector heeft een sterke aanwezigheid in deze wereld. Verschillende dimensies die mij erg interesseren. Na enig zoeken vond ik het programma van PensioenLab, de PensioenLab Academie, waar jongeren op intensieve wijze kennis mogen maken met het besturen van pensioenfondsen. Dat móest ik doen!

 

Het programma stelt niet teleur. Tijdens de eerste avond, de zogenaamde kick-off bij De Nederlandse Bank (DNB), werden wij warm onthaald door vertegenwoordigers van DNB, FNV, CNV en VCP, die vertelden over de vele moeilijkheden, maar kansen die pensioenfondsbestuurders tegen kunnen komen. De avond werd afgesloten door Peter Borgdorff, directeur van pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), die ons vooral op het hart drukte hoe belangrijk het is om als pensioenfondsbestuurder de belangen van alle betrokken partijen op verantwoordelijke wijze te vertegenwoordigen.

 

Helaas ging het tweede college niet door vanwege een gaslek op het kantoor van de FNV. Die moeten we op een latere datum nog inhalen. Het derde college compenseerde gelukkig ruimschoots: we kregen een interactieve gastles van FNV-pensioenbestuurder Leonne Jansen en pensioenfondsbestuurder Jochem Dijkmeester, die bestuurder is bij PGB. Dit was hét moment om de discussie aan te gaan over één van de centrale thema’s van de PensioenLab Academie: hoe lossen we bestaande problematiek op binnen het stelsel en, misschien nog belangrijker, hoe gaan we in godsnaam onze generatie geïnteresseerd krijgen in hun pensioenen? Het was fantastisch om van deze professionals, die dagelijks met deze materie te maken krijgen, firsthand te horen hoe zij het allemaal ervaren. Bovendien waren zij ook écht geïnteresseerd naar onze kijk op de problematiek.

 

Ik wil graag nog even zeggen dat het programma van de PensioenLab Academie niet alleen beperkt is tot colleges: wij krijgen ook uitnodigingen binnen van de organisatoren om kosteloos mee te doen aan allerlei ‘extra-curriculaire’ activiteiten. Zo kunnen wij als deelnemer ons bijvoorbeeld inschrijven voor congressen van de Pensioenfederatie en PensioenPro (de pensioenkrant van Financieel Dagblad), waarbij je echt het wereldje binnentreedt en kan luisteren en praten met de experts. Zo zie je maar: het programma biedt allerlei mogelijkheden als je toch dat ene extra stapje wilt zetten!

 

Op dit moment zijn we halverwege het programma: het is dus misschien een beetje voorbarig met een voorbeeld van een blijvende indruk te komen. Toch doorzie ik al één ding vrij duidelijk: het is een hele taak en verantwoordelijkheid om als pensioenfondsbestuurder te opereren. Je bent er namelijk uiteindelijk voor de deelnemer, wiens belangen je op competente wijze dient te verdedigen. Tegelijkertijd moet je schipperen tussen alle verschillende stakeholders, zoals onder andere de toezichthouder, de politiek en de werkgever, die vaak hele reële belangen hebben in het proces. Ouderwets Hollands polderen dus!

 

Voor de mensen die, na het lezen van dit stukje, overwegen om mee te doen aan de volgende editie van het programma heb ik één advies: doen! Je leert niet alleen veel over pensioen in het algemeen, ook krijg je de kans wellicht op termijn een rol te spelen in deze wereld. We moeten uiteindelijk niet vergeten dat we hier in Nederland één van ’s werelds effectieve en eerlijkste stelsels hebben. Ik geloof zelf dat het een mooi streven is om daar een steentje aan te willen bijdragen. Met de PensioenLab Academie zet je een eerste stap in die richting.

huisstijl-pensioenlab-kruisje

Genieter:

Bouke Roodenburg

PensioenLab Academie? What The F*ck?

 

Auteur: Bouke Roodenburg, deelnemer PensioenLab Academie Genieters. 2018-

 

Afgelopen weken zijn we van start gegaan met het opleidingstraject van de PensioenLab Academie. Dit traject dat wordt uitgevoerd door FNV Jong namens Stichting PensioenLab ( opgericht door CNV Jongeren, FNV Jong en VCP Young Professionals) en is bedoelt om het onderwerp Pensioen prikkelender te maken voor de jeugd. Hierin slaagt het traject tot nu toe enorm.

 

Zodra je aan pensioen denkt, denk je gelijk aan puffen, vermoeiende materie met een hoog mijn-tijd-zal-het-wel-duren-gehalte. Jongeren blijken zich zorgen te maken over of er nog pensioenen bestaan als ze dadelijk mogen stoppen met werken, maar zelf actief over pensioen nadenken is een tweede.

 

Dit onderwerp kwam direct bij de start al ter sprake. Op de vraag of individuele regelingen niet tot veel meer vrijheid voor de pensioenspaarder leiden, kwam vanuit de pensioenbestuurder het volgende antwoord: “Pensioen zelf regelen is als de to-do-list op je koelkast. Morgen ga ik mijn pensioen regelen. Veertien jaar later is de post-it vergeeld, en het pensioen nog niet geregeld. Het is wat dat betreft net stoppen met roken, dat ga ik morgen doen.”

 

Dat je het pensioen beter vandaag dan morgen kunt regelen, blijkt wel uit de laatste bijeenkomst. Zoals de pensioenbestuurder in de laatste bijeenkomst aangaf, alles wat je nu opbouwt, pakken ze niet meer af. Bij een vernieuwde regeling bestaat er een oud en een nieuw potje. Dus hoe betere regeling je nu afspreekt, hoe groter de kans dat je dadelijk een goed pensioen hebt.

 

De komende weken zullen nog veel meer onderwerpen de revu passeren. Het blijkt dat jongeren zich vooral bekommeren om de type investeringen, meer nog dan de uitwerking van regelingen. Dit onderwerp zal komende weken hopelijk nog meer ter sprake komen!

 

Kort samengevat blijkt pensioen veel meer te zijn dan je oudedagvoorziening alleen, het is een investeringsbuffer van inmiddels 1400 miljard, een discussiepunt voor veel verjaardagen en vooral een heerlijk gespreksonderwerp met veel voor en tegenstanders!

huisstijl-pensioenlab-kruisje

Genieter:

Esmé Wiertz

Risicomanagement saai?

Zeker niet!

 

Auteur: Esmé Wiertz, Deelnemer PensioenLab Academie Genieter. 2018-

 

Tijdens de vierde bijeenkomst van de Genieters van de PensioenLab Academie nam Anne Wensink (PME) ons vanuit zijn eigen ervaringen mee in de wondere wereld van risicomanagement.

Voor mijzelf, dagelijks bezig met risicomanagement, een feest! Van oudsher is de toezichthouder een drijvende kracht geweest achter risicomanagement in de pensioensector. Door er een college aan te besteden wordt eens te meer duidelijk dat risicomanagement zoveel meer is dan een verplicht nummer uitgevoerd door enkel de risicomanager. Alles wat je doet is een afweging van risico en resultaat. Dit vraagt om logisch nadenken, vanuit strategische doelen, waarbij ook cultuur en gedrag bespreekbaar worden gemaakt.

De risicomanager is hier aanjager in vanuit een tweedelijns rol, maar de verantwoordelijkheid ligt bij een ieder om een open gesprek te voeren om te bepalen welke risico’s je wil accepteren, mitigeren of vermijden. Tijdens het college zijn we in subgroepen aan de slag gegaan om voor ons nieuw op te richten pensioenfonds een missie en strategische doelen te formuleren. Belangrijk is dat in de strategische doelen alle aspecten van de regeling en de uitvoering aan bod komen. Dat klinkt een stuk makkelijker dan het is!

Een interessante discussie onderling ontstond over de vraag wat het ene pensioenfonds van andere pensioenfondsen onderscheid als je puur kijkt naar missie en strategische doelen, met als conclusie: op dit moment te weinig! Het lijkt alsof persoonlijke verbeterpunten van het fonds verstopt zitten in de strategische doelen en een missie die ‘betaalbaar pensioen’ omvat is eerder vanuit het perspectief van het fonds ingestoken dan vanuit de deelnemer.

Al zijn er bij zoveel verschillende deelnemers ook veel verschillende belangen om rekening mee te houden. De verantwoordelijkheid van een pensioenfonds is en blijft het uitkeren van het pensioen aan de deelnemers. Effectief risicomanagement helpt hierbij door het afwegen van bepaalde keuzes gegeven onzekere omstandigheden. Het college werd afgesloten met een inkijk in het beleidskader risicomanagement dat ieder pensioenfonds wordt geacht te ontwikkelen om structureel en aantoonbaar de risico’s van het pensioenfonds te beheersen.

Door de inbreng van de persoonlijke ervaringen van Anne en de ruimte voor discussies onderling was dit college allesbehalve een saaie avond!

 

Junkie:

Jessicia Matelski

A Great Free Lunch for a Junkie

Auteur: Jessica Matelski – PensioenLab Academie Junkie 2018

 

Dat er meer jongeren in pensioenbesturen zouden moeten zitten is inmiddels een veel besproken onderwerp. Er wordt gediscussieerd, gelobbyd, geklaagd, geadviseerd, en door sommigen gepleit voor een het invoeren van een quotum. Wat in ieder geval een zeer positieve bijdrage levert aan het streven van meer diversiteit in pensioenfondsbesturen is de PensioenLab Academie. Wat een geweldig traject.

 

Ik had een tijd gewerkt in vermogensbeheer als relatiemanager van institutionele partijen, toen ik begon te overwegen om zelf ‘aan de andere kant’ aan de slag te gaan, in het bestuur van een pensioenfonds dus. Ik was me daartoe al gaan bijscholen met een eenjarige post-master, maar kreeg uit verschillende bronnen het advies om ook aan PensioenLab mee te doen. Vorig jaar had ik er net na de inschrijvingsdeadline van gehoord, dit jaar was ik er als de kippen bij om me aan te melden voor dit traject. En dan ging ik natuurlijk voor de ‘junkies’ groep. Ik wilde graag zo veel mogelijk leren, dus dan ben je al gauw een pensioenjunkie.

 

De agenda schepte gelijk hoge verwachtingen van het traject. In zeven bijeenkomsten werden de onderwerpen financiële deskundigheidsgebieden, niet-financiële deskundigheidsgebieden, de rol van de Pensioenfederatie en het opleidingsaanbod van SPO, financieel risicomanagement, bestuur, verantwoording en toezicht behandeld, en tot slot was er een casus waarin een bestuur, VO en RvT werden gesimuleerd en een vraagstuk in de praktijk werd behandeld. De inhoud van de colleges stelde zeker niet teleur. Er waren stuk voor stuk enthousiaste en ervaren docenten, er was ruimte voor vragen en discussies, en er waren enthousiaste en intelligente medestudenten. Ik was onder de indruk van de manier waarop de grote hoeveelheid soms taaie materie behapbaar werd gepresenteerd en door iedereen opgepakt. Ook werd er zeer goed voor ons gezorgd door een bevlogen en enthousiaste programma-coördinatrice. We werden op de hoogte gesteld van interessante bijeenkomsten over pensioenen, kregen aanbiedingen voor gratis toegang tot informatiebronnen of events, en nu, na afronding van het traject, worden we nog steeds geïnformeerd over interessante ontwikkelingen, en zelfs gewezen op vacatures en stages in het bestuur van pensioenfondsen. Ook de leeromgeving van SPO die we ter beschikking gesteld kregen (een beknopte versie van de opleiding ‘geschiktheidsniveau A’) had een prettige opzet en bood goede ondersteuning voor de te behandelen lesstof.

 

Het hele traject is erop gericht jongeren te helpen zich gereed te maken voor een plek in het bestuur van een pensioenfonds. Dit doet PensioenLab met veel kunde en enthousiasme, en helemaal voor niets. Ik ben in mijn werkende leven nog niet vaak tegen gekomen dat mensen zo hun best doen om jou te helpen bereiken wat je zelf graag wil; een plaats in een pensioenfondsbestuur. A free lunch, noemen ze dat in economische termen. A great free lunch for a junkie.

huisstijl-pensioenlab-kruisje

Aanmelden?

academie@pensioenlab.nl 

Aanmelden voor 2019?

 

Wil jij in 2019 deelnemen aan de PensioenLab Academie?

Stuur nu alvast een mail naar academie@pensioenlab.nl en krijg als een van de eerste de aanmeldprocedure te horen zodra deze bekend is!!

huisstijl-pensioenlab-kruisje