Academie

Het PensioenLab heeft geconstateerd dat slechts 2% van alle pensioenfondsbestuurders jonger dan 35 jaar is. Dit betekent dat de stem van jongeren nog veel te weinig in de boardrooms gehoord wordt. Wij willen dit veranderen door jongeren te enthousiasmeren over een plek in een pensioenfonds of een verantwoordingsorgaan.

 

Hiervoor hebben we het project Kweekvijver ontwikkeld, vanaf 2018 hebben wij dit omgedoopt tot de PensioenLab Academie. Jongeren (<35 jaar) kunnen zich hiervoor aanmelden door hun motivatie en CV te mailen naar: academie@pensioenlab.nl. Wij starten elk jaar met twee verschillende groepen; De PensioenLab Academie en de Academie Plus. Deze groepen bieden wij colleges aan die worden gegeven door een diverse groep deskundigen.

 

Inmiddels heeft het PensioenLab een groot netwerk gecreëerd van jongeren die (op termijn) actief willen en kunnen zijn binnen het verantwoordingsorgaan, bestuur of toezicht van een fonds. Zo kunnen er op het moment van verkiezingen of vacatures altijd jongeren voorgedragen worden binnen een bestuur of verantwoordingsorgaan. Op deze manier worden jongeren op een duurzame manier betrokken en vertegenwoordigd in het pensioendebat en zal de sector eenvoudiger kunnen voldoen aan de principes uit de Code Pensioenfondsen voor wat betreft diversiteit.

 

Sinds de start van de Academie heeft de projectorganisaties met verschillende grote pensioenfondsen om de tafel gezeten om jongeren via plaatsing of stage in een verantwoordingsorgaan, pensioenbestuur of commissie bij het pensioenfonds betrokken te krijgen. Hier is binnen de pensioensector breed positief op gereageerd.

138

Deelnemers

11

Jonge bestuurders

9

Aspirant bestuurders

22

Jongeren in verantwoordingsorganen

25

Stageplekken

266

Aanmeldingen

  • Programma

    Hier vind je het programma van de PensioenLab Academie 2019/2020.

  • Foto's

    Ben je benieuwd hoe de vorige masterclasses er uit hebben gezien? Kijk naar onze foto's en dan krijg je een goed beeld!